In this section:


Why customers can't see the Upsell and Cross-sell offers I've created?

If the offer you created is not displayed, check its start and end dates in the settings of the offer itself. Each offer you create must have a set start date of validity.  

Also, make sure that your offer is not in test mode (sandbox). When an offer is in test mode, it is only visible to logged-in store administrators.  

More information about Cross-Sell and Upsell offers can be found here.  

Why is the information about the reduced prices of products from the XML feed not synchronized correctly? 

Make sure the job you want to sync is active, not a draft. If you start editing a job and get to the second step but do not fully complete it, the job remains as a draft.  In order for discounted prices of products imported via XML to be active, be sure to add a discount to the job in step 1. 


Please note that it takes time in the store from which the information is provided to generate an up-to-date XML feed. This takes some time. If the synchronization passes before the latest XML feed is ready, the current price reductions will not be visible, they will be reflected in the next synchronization. See more here.    

Can I create a loyalty program for accumulating points and discounts? 

You can create a Customer Group (for example, Loyal Customers), then in Marketing > Discounts create a Fixed Discount to apply to the desired Customer Group. There is currently no option to create a virtual card to collect bonuses or accumulate points.  

When I enter a discount code, I receive an Invalid code message. 

If your discount is for a specific amount, the discount given by the respective code must not exceed the amount in the cart. That is, if the discount is EUR 100, the amount in the cart must be at least EUR 100. Please note that the shipping cost is not included in this calculation and is not subject to a discount through a discount.

Can I set a different discount for certain products from a category to which a discount has already been created? 

If the products whose price you want to reduce are already included in some discount (i.e. -50%), valid for the whole category and give them another discount other than this, (i.e. -30% ), then in the storefront the price with discount -50% will be displayed. The system always offers the best price to the customer. 

Can I edit the product price if I have already received an order in my store? 

Yes, the product price can be edited after the order has been placed. To do this, you must first remove all discounts applied to the order and then change the value with the one you want. The removal of the discounts, if any, is necessary because even if you change the price, it will not be generated. It will be recalculated and the original price will be retained. If the order is prepaid you will need to mark it as pending in order to make changes.  

Can I create a quantity discount only for a certain variant of a product? 

The quantity discount works only for certain products (including their variants) and makes a discount based on quantity. That means that the discount you create will apply to all variants of this product.


The fixed discount allows you to set different promotional prices for each variant, but there are no conditions for the number of products.  

How do I set a discount to apply only to non-discounted products? 

To create a discount that only applies to non-discounted products, select  Discount with a Promo Code. Only this type of discount can be applied only in carts with products that are not with reduced prices.  

For other types of discounts, such a restriction does not apply. When several different discounts are applied to a product, customers will see the price for that product with the biggest discount.  

Как да създам линк към продукт с приложена отстъпка, който автоматично да е добавен в количката?

За да осъществите тази идея може да създадете целева страница, на нея да изложите желания продукт и да създадете отстъпка промо код, който да бъде ясно видим и клиентите сами да го добавят.
Другата алтернатива е да използвате линк като долния https://okserta.bg/cart/discount:hilyalm10.. Този линк води клиента към количка с добавен артикул и вече приложена отстъпка.

Как да настроя отстъпка с промо код да се прилага върху ненамалени продукти, когато в количката има и намалени артикули?

Трябва да настроите отстъпката с промо код, така че да се прилага за конкретни продукти, които не са с намалена цена.

Необходимо е също така да отбележите отстъпката да бъде прилагана в количка с други, намалени продукти.

Мога ли да обединя две или повече поръчки на един и същи клиент?

Опцията за обединяване на поръчки не е имплементирана в платформата, тъй като документацията за всяка влезнала поръчка в магазина е важен документ при отчитане на приходи и разходи пред държавните органи. Това, което може да направите е да създадете промо код за отстъпка, чрез който да премахнете цената за доставка, ако общата сума на поръчките на клиента надхвърля задължителната стойност на поръчката за безплатна доставка:

Тази отстъпка не е нужно да се споделя с аудиторията. Може да я приложите при обработка на поръчка, за която искате да поемете изцяло доставката, когато тя е била начислена според глобално условие. За целта изберете Добави отстъпка към поръчката:

Как да създам автоматично прилагаща се отстъпка над определена сума?

За да се прилага автоматично, когато стойността на поръчката е над определена сума., трябва да създадете тип стандартна Отстъпка и в полето да се Прилага към да изберете Поръчки над, след което да въведете сумата, която желаете.


CloudCart поддържа ли gift карти/ваучери? 

Самата платформа на CloudCart няма разработена функционалност за клиентски портфейл или ваучери със следене на баланс, но чрез приложението за онлайн плащания Stripe, бихте могли да използвате и GiftUp и да си добавите такива оттам. Повече информация относно интеграцията на Stripe в нашата платформа, можете да видите: ТУК.