Numărul de vizualizări generate de toţi utilizatorii site-ului dvs. web, vă oferă posibilitatea de a crea un segment în baza diferitelor condiţii şi care segment o să vă ajute să targetaţi mai bine campaniile dvs. de marketing.


Conduita tuturor utilizatorilor chiar şi cei neidentificaţi, adică cei care nu sunt abonaţii dvs., este urmărită. Imediat după ce un anumit utilizator devine abonatul dvs., veţi primi acces la toată informaţia despre acesta.


Segmentarea în baza vizualizărilor se poate face în baza previzualizărilor unor anumite pagini specifice din site-ul dvs. - categorie previzualizată, landing page (pagină destinaţie), produs sau producător previzualizaţi


Categorie previzualizată

1. Puteţi alege o anumită categorie specifică ( nişte categorii specifice) previzualizată (accesată) şi/sau puteţi specifica data la care a fost previzualizată categoria. Puteţi alege o dată concretă, înainte sau după acea dată.


2. Ca o condiţie suplimentară aferentă categoriei previzualizate, puteţi adăuga şi când a fost accesată categoria:

  • Categoria a fost accesată "acum peste" şi să menţionaţi numărul de zile sau de ore
  • Categoria a fost accesată "în ultimele" şi să menţionaţi număr de zile sau de ore 


3. La alegerea unei categorii specifice, puteţi adăuga şi o condiţii suplimentară pentru numărul de previzualizări ai acestei categorii. Din meniul derulant puteţi alege: număr concret, egal cu, mai puţin de, şi peste.

Pagină de destinaţie accesată

Puteţi alege anumite pagini de destinaţie accesate şi puteţi filtra în funcţie de acest criteriu.

Aveţi posibilitatea de a adăuga şi condiţii suplimentare paginii de destinaţie selectată: data previzualizării, numărul de previzualizări ale paginii, precum şi acum cât timp (zile sau ore) a fost previzualizată.

Produs previzualizat

Segmentarea în funcţie de produsele previzualizate se face prin menţionarea produselor specifice:

În plus, mai puteţi adăuga şi alte condiţii: valoarea produselor, preţul mediu, categoria produselor, data previzualizării produsului, când este previzualizat, cantitate şi tag produs.

Producător previzualizat

Puteţi filtra şi în baza unor producători specifici:

De asemenea, puteţi adăuga şi data previzualizării "acum peste" sau "mai mult de" şi puteţi introduce numărul de ore sau zile: 

Vedeți și alte modalități de segmentare în această secțiune a Centrului nostru de ajutor.