Η καλή γνώση των διαφορετικών καταστάσεων των παραγγελιών είναι σημαντική για την κατανόηση και την παρακολούθηση του πως και υπό ποιες συνθήκες συμβαίνουν οι ακόλουθες διαδικασίες, για παράδειγμα - η μείωση της ποσότητας, ειδοποίηση του πελάτη, δημιουργία τιμολογίων και άλλα.Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Είδη καταστάσεων

Κάθε παραγγελία που λαμβάνεται στο κατάστημα του CloudCart έχει συνολικά τρεις καταστάσεις.


  • Κατάσταση αποστολής του εμπορεύματος, κατάσταση fulfillment (Αποστολές) - αυτή η κατάσταση υποδεικνύει εάν μια παραγγελία έχει ήδη αποσταλεί ή όχι.

  • Η κατάσταση πληρωμής μιας παραγγελίας (Πληρωμές) - ο τύπος αυτής της κατάστασης καθορίζεται ανάλογα με την μέθοδο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης. Οι διαφορετικοί τρόποι πληρωμής έχουν διαφορετικές καταστάσεις παραγγελίας. Γενικά τα είδη ποικιλλούν - Completed, Canceled, Paid, Held, Refunded.

  • Βασική κατάσταση της παραγγελίας (Παραγγελίες) - διαμορφώνεται με βάση τις δύο παραπάνω καταστάσεις.


Κάθε παραγγελία έχει δύο κουμπιά για τον καθορισμό της κατάστασης σύμφωνα με τα αντίστοιχα κριτήρια:

  • Πληρωμή - κουμπί Επισήμανση ως πληρωμένη (εφόσον η πληρωμή γίνεται μέσω αντικαταβολής)

  • Παράδοση - κουμπί Προετοιμασία για αποστολή

Το σύστημα λαμβάνει τις πληροφορίες που εσείς ως έμπορος επισημαίνετε για μια παραγγελία σχετικά με το εάν έχει αποσταλεί και εάν έχει πληρωθεί, και έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση (το status) της ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

Πώς αλλάζουν οι διαφορετικές καταστάσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες

Παραγγελίες με κατάσταση ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ - μια παραγγελία μπορεί να έχει μια τέτοια κατάσταση όταν η εξόφληση της γίνεται μέσω offline τρόπου πληρωμής - αντικαταβολή, τραπεζική μεταφορά.


Offline τρόπος πληρωμής θεωρείται εκείνος όταν δεν υπάρχει επαλήθευση της πληρωμής, δεν εκτελείται στο ίδιο το κατάστημα του CloudCart, αλλά πραγματοποιείται από τρίτα μέρη. Έχουμε μόνο μια αίτηση πληρωμής από την μεριά του πελάτη. Επομένως, μια τέτοια παραγγελία αποκτά την κατάσταση ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ.


Σε περίπτωση παραγγελίας με την κατάσταση ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ, εσείς ως έμπορος θα πρέπει να εκτελέσετε κάποια ενέργεια, όπως - προετοιμασία των προϊόντων από αυτήν την παραγγελία προς αποστολή. Προετοιμασία για αποστολή (πατώντας το κουμπί Προετοιμασία για αποστολή) η παραγγελία αποκτά μια νέα κατάσταση ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ. Τότε ο πελάτης που υπέβαλε αυτήν την παραγγελία λαμβάνει μια ειδοποίηση μέσω email ότι η παραγγελία του έχει αποσταλεί.


Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το χρονοδιάγραμμα ολόκληρης της διαδικασίας της αλλαγής της κατάστασης των παραγγελιών σε διαφορετικές περιπτώσεις ανάλογα με τις καταστάσεις παράδοσης και πληρωμής:


Μείωση της ποσότητας των προϊόντων ανάλογα με την κατάσταση της παραγγελίας

Η ποσότητα των προϊόντων στο κατάστημα που αποτελούν μέρος αυτής της παραγγελίας μπορεί να αλλάξει, υπό την προϋπόθεση ότι στις Ρυθμίσεις του Καλαθιού, στην επιλογή «Μείωση της ποσότητας του προϊόντος εάν η κατάσταση της παραγγελίας είναι» έχετε ορίσει να μειώνετε ανάλογα με την κατάσταση Σε εκκρεμότητα / Απεσταλμένη. Μπορείτε να ρυθμίσετε η ποσότητα να μειώνεται μόνο εάν η κατάσταση είναι Πληρωμένη και Απεσταλμένη.

  • Εάν ορίσετε την επιλογή μείωση της ποσότητας κατά την κατάσταση Σε εκκρεμότητα / Απεσταλμένη, σημαίνει ότι εάν η παραγγελία έχει μία από τις δύο καταστάσεις, η ποσότητα της θα μειωθεί αυτόματα. Όταν μια παραγγελία εισέρχεται στο κατάστημά σας και έχει την κατάσταση Σε εκκρεμότητα (ειδικά εφόσον εργάζεστε με αντικαταβολή, για παράδειγμα), η ποσότητα του προϊόντος / προϊόντων αυτής της παραγγελίας θα μειωθεί αυτόματα.

  • Εάν επιλέξετε την άλλη επιλογή για την μείωση της ποσότητας κατά την Πληρωμένη / Απεσταλμένη, αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα θα μειωθεί μόνο όταν επισημαίνεται ως Πληρωμένη ή Απεσταλμένη.

Πώς να αλλάξετε την κατάσταση μιας παραγγελίας που έχει ήδη επισημανθεί ως απεσταλμένη

Αφού επισημάνετε μια παραγγελία ως ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ, μπορείτε να αλλάξετε ξανά την κατάσταση της ανοίγοντας την παραγγελία και επισημαίνοντας την από το κουμπί Επισήμανση ως μη απεσταλμένη και, στη συνέχεια, πρέπει να επιλέξετε μια άλλη κατάσταση από το αναπτυσσόμενο μενού - μπορείτε να την ακυρώσετε, να την επισημάνετε ως αποκατεστημένη κτλ.

Για παραγγελίες που έχουν ήδη επισημανθεί ως ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΕΣ, δεν μπορείτε να αλλάζετε τη διεύθυνση της παράδοσης και τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να κάνετε τροποποιήσεις, πρέπει να τις επισημάνετε ξανά ως ΜΗ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΕΣ.

Καταστάσεις πληρωμής

Όταν επισημαίνετε μια παραγγελία ως ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, η κατάσταση της δεν μπορεί να αλλάξει σε «μη πληρωμένη», σε αντίθεση με την κατάσταση της παράδοσης, την οποία μπορείτε να αλλάξετε από «απεσταλμένη» σε «μη απεσταλμένη». Παρόλα αυτά, μπορείτε να την επισημάνετε ως «αποκατεστημένη» εφόσον ο πελάτης έχει παραιτηθεί αφού έχει ήδη εκτελέσει την πληρωμή.

Όταν η παραγγελία έχει την κατάσταση ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ σημαίνει πως την προετοιμάζετε για να την στείλετε, έπειτα η κύρια κατάσταση της θα είναι ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ.

Εάν οι δύο καταστάσεις - κατάσταση παράδοσης και κατάσταση πληρωμής επισημαίνονται ως ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ και ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ, τότε η παραγγελία φέρει την κατάσταση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ.


Από το μενού, στην ενότητα Παραγγελίες, μπορείτε να επιλέξετε από τα Εργαλεία και να αρχειοθετήσετε όλες τις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ παραγγελίες.

Φιλτράρισμα κατά κατάσταση παραγγελίας

Μπορείτε να φιλτράρετε τις παραγγελίες σας ανάλογα με τις διαφορετικές καταστάσεις που φέρουν.

Από την ενότητα Παραγγελίες > Φίλτρα, από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε την κατάσταση κατά την οποία θα φιλτράρετε τις παραγγελίες.

Εάν έχετε αρχειοθετήσει ορισμένες παραγγελίες, μπορείτε να τις αποσυμπιέσετε από τα Εργαλεία. Αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τις καταστάσεις τους.

Ομάδες κατάστασης

Στο CloudCart κατάστημα σας υπάρχουν δύο κύριες ομάδες κατάστασης:


Υπηρεσιακές - αυτές είναι οι καταστάσεις που αποτελούν μέρος του καταστήματος σας από προεπιλογή και τις οποίες βλέπετε.


Προστέθηκε από έναν διαχειριστή (έμπορος) - αυτές είναι οι καταστάσεις που έχετε προσθέσει στο κατάστημα σας.


Από το μενού, στην ενότητα Ρυθμίσεις > Καταστάσεις > Παραγγελίες, από την επάνω δεξιά γωνία και από το κουμπί Προσθήκη νέας κατάστασης μπορείτε να προσθέσετε νέες καταστάσεις.

Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να είναι διάφορες για να τις χρησιμοποιείτε και επισημαίνετε στις παραγγελίες, για παράδειγμα μπορείτε να επισημάνετε μια παραγγελία που χρειάζεται προσοχή. Τις κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε για να φιλτράρετε παραγγελίες και για να μεταδίδετε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω του συστήματος, όπως για παράδειγμα μέσω webhooks.


Οι καταστάσεις που έχετε προσθέσει δεν εκτελλούν από μόνες τους ειδοποιήσεις μέσω email προς τον πελάτη, δηλαδή δεν είναι ορατές στους πελάτες, αλλά αποστέλλουν ένα webhook. Μόνο οι υπηρεσιακές καταστάσεις αποστέλλονται στους πελάτες. Μπορείτε να μάθετε τι είναι το webhook εδώ.


Ο διαχωρισμός των καταστάσεων σε τρεις τύπους στον πίνακα διαχείρισης είναι εξαιρετικά χρήσιμος, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να παρακολουθείτε την τρέχουσα κατάσταση της κάθε παραγγελίας. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο το λογισμικό του καταστήματος σας μεταδίδει πληροφορίες σε άλλα συστήματα, μέσω των APIs και Webhooks του CloudCart σε πραγματικό χρόνο.