Доброто познаване на различните статуси на поръчките е важно, за да разберете и следите как и при какви условия се случват последващите процеси, например -  намаляване на количество, известяване на клиента, създаване на фактури и други.В тази статия ще намерите:

Видове статуси

Всяка поръчка  постъпила в CloudCart магазин има общо три статуса.


  • Статус на изпращане на стоката, fulfillment статус (Доставки) - този статус показва дали дадена поръчка е вече изпратена или не.

  • Статус на плащането на дадена поръчка (Плащанния)- вида на този статус се определя в зависимост от метода на плащане, който клиентът е избрал. Различните платежни методи подават различни статуси на поръчките. В общия случай те биват няколко вида - Completed, Canceled, Paid, Held, Refunded.

  • Основен статус на поръчката (Поръчки) - той се формира на базата на горните два статуса.


Всяка поръчка има два бутона за задаване на статус по съответните критерии:

  • Плащане - бутон Маркирай като платена (ако плащането е с НП)

  • Доставка - бутон Подготви за изпращане

Системата взима информацията, която вие като търговец отбелязвате за дадена поръчка дали е изпратена и дали е платена и по този начин се формира статуса на цялата поръчка.

Как се променят различните статуси при определени действия

Поръчки със статус ИЗЧАКВАЩИ - дадена поръчка може да бъде входирана с такъв статус, когато нейното плащане е чрез офлайн метод на плащане - наложен платеж, банков превод.


Като офлайн метод на плащане се счита такъв, при който няма верифициране на това плащане, то не се извършва в самия CloudCart магазин, а се изпълнява от трети страни. Имаме само заявление за плащане от страна на клиента. Затова такава поръчка придобива статус ИЗЧАКВАЩА.


При поръчка със статус ИЗЧАКВАЩА, вие като търговец следва да извършите някакво действие, то може да бъде - подготвяне на стоките от тази поръчка за изпращане. Подготвяйки ги за изпращане (чрез натискане на бутона Подготви за изпращане) поръчката придобива нов статус ИЗПРАТЕНА. Тогава клиента, който е направил тази поръчка получава имейл известие, че поръчката му е изпратена.


На снимката по-долу може да видите графика на целия процес как се променят статусите на поръчките в различните случаи според статусите на доставка и на плащане:


Намаляване на количество на стоката в зависимост от статуса на поръчката

Количеството на продуктите в магазина, които са част от тази поръчка би могло да се промени, при условие, че в Настройки на количка, при опцията “Намали количеството на продукта, ако статусът на поръчката е” сте задали да се намалява при статус Изчакваща/Изпратена. Може да зададете и количеството да намалява само, ако статусът е Платена и Изпратена.

  • Ако изберете опцията количеството да намалява при Изчакваща/Изпратена това означава, че, ако поръчката е с един от двата статуса количеството ще бъде намалено. Когато влезе поръчка в магазина ви и тя е със статус Изчакваща (най-често, ако работите с наложен платеж например), то количеството на продукта/продукти от тази поръчка ще бъде автоматично намалено. 

  • Ако изберете другата опция количеството да намалява при Платена/Изпратена това означава, че, количеството ще се намали само, когато е отбелязана или като Платена или като Изпратена. 

Как да промените статуса на поръчка отбелязана вече като изпратена

След като отбележите дадена поръчка като ИЗПРАТЕНА, вие може да промените отново нейния статус, като отворите съответната поръчка и я маркирате от бутона Маркирай като неизпратена, след което изберете друг статус от падащото меню - може да я откажете, да я отбележите като възстановена и т.н. 

При поръчки, които вече са отбелязани като ИЗПРАТЕНИ не можете да променяте адреса за доставка и адреса за фактуриране на клиента. Ако все пак искате да направите определени промени е необходимо да я отбележите отново като НЕИЗПРАТЕНА.

Статуси на плащане

Когато маркирате една поръчка като ПЛАТЕНА, статусът й никога след това не може да бъде променян на “неплатена”, за разлика от статуса на доставка, който може да променяте от “изпратена” на “неизпратена”. Но може да я отбележите като “възстановена”, ако клиентът се е отказал, след като вече е направил плащане.

Когато поръчка със статус ПЛАТЕНА я подготвите и за изпращане, нейният основен статус ще стане ИЗПЪЛНЕНА.

Ако двата статуса - статус на доставка и статус на плащане са маркирани като ИЗПРАТЕНА и ПЛАТЕНА, то поръчката става със статус ИЗПЪЛНЕНА.


Важно: Номер на фактура се генерира само, когато статусът на поръчката е платена или изпратена.


От менюто, секция Поръчки, може да селектирате и от Инструменти да архивирате всички ИЗПЪЛНЕНИ и ОТКАЗА поръчки.

Филтриране по статус на поръчка

Може да филтрирате поръчките си според различните статуси, които имат. 

От менюто, секция Поръчки > Филтри, от падащото меню изберете статуса по, който да филтрирате поръчките. 

Ако сте архивирали определени поръчки може да ги разархивирате от Инструменти. Но не може да променяте техните статуси.

Групи статуси

Във вашия CloudCart магазин съществуват две основни групи статуси:


Служебни - това са статусите, които по подразбиране са част от магазина ви и които виждате.


Добавени от администратор (търговец) - това са статусите, които вие сте добавили в магазина си.


От менюто, секция Настройки > Статуси > Поръчки, в горния десен ъгъл бутона Добави нов статус може да добавяте нови статуси. 

Тези статуси могат да бъдат всякакви, които биха ви били удобни за ползване и маркиране на поръчките, например да отбележите поръчка, която се нуждае от внимание. Статусите, които сте създали може да ползвате и за филтриране на поръчките и за предаване на определена информация чрез системата, например през webhooks. 


Добавените от вас статусите не инициират имейл известяване на клиента, т.е те не са видими от клиентите, но инициират изпращане на webhook. Само служебните статуси се изпращат към клиентите. Какво e webhook, може да прочетете тук.


Разделянето на статусите на три типа в админ панела ви е изключително полезно, тъй като по този начин вие може да проследявате актуалното състояние на всяка една поръчка. Осве това, по този начин софтуерът на вашия магазин предава информация на други системи през API и Webhooks на CloudCart  в реално време.


Разберете как да управлявате поръчките си тук.