Относно webhooks

Webhook е метод за увеличаване или промяна на поведението на уеб страница или уеб приложение с персонализирани обратни обаждания. Тези обратни обаждания могат да бъдат поддържани, модифицирани и управлявани от потребители и разработчици от трети страни, които не е задължително да са свързани със създадения уебсайт или приложение. Терминът "webhook" е измислен от Джеф Линдзи през 2007 г.

Когато се случи събитието, към крайната точка се изпраща информация чрез API ключ. Данните за събития на Webhook могат да се съхраняват като JSON или XML.


Обичайните случаи на използване на webhook включват следното:


 • Изпращане на известия до клиенти за бърз достъп
 • Събиране на данни за съхранение на данни
 • Интегриране със счетоводен софтуер
 • Филтриране на артикули за поръчки и информиране на компании за поръчки
 • Данните за клиенти се премахват от база данни

Добавяне на Webhook

1. Влезте във вашият контролен панел > Настройки > Webhooks > Добави webhook

2. API ключ - Оттук избирате API ключ. Можете да добавите "Default": Това е този който имате автоматично създаден на магазинът ви. Можете да създадете и нов ключ от менюто API ключове.

3. URL адрес на дестинацията - Това е URL адресът където webhook ще бъде изпратен

4. Изпълнение при - Тук избирате действие при което ще бъде изпълнен webhook.

Пример I: Ако има нова поръчка, действието ще изпълни weebhook към дестинацията на зададения URL.
Пример II: Можете да видите примерен Webhook оттук: Order.json

При получаване на Webhook, можете да очаквате статуси със следното съдържание:

 • Статус на поръчка:
  pending, voided, timeouted, cancelled, failed, refunded, paid, complete
 • Статус на плащане:
  requested, pending, held, completed, failed, refunded, cancelled, timeouted
 • Статус на изпращане:
  not_fulfilled, fulfilld