CloudCart предоставя и възможността да следите всички незавършени поръчки в магазина си. Тази функционалност ви предоставя многобройни опции да увеличите продажбите си. От настройки на количката можете да активирате опцията: клиентите с незавършени поръчки да получават подсещащ имейл. Допълнително можете да се свържете с клиентите и да предложите отстъпка, както и да прегледате кои продукти биват изоставяни и да им добавите промоции. На базата на информацията за тези поръчки вие можете да създадете и таргетиран Cross-sell.


Понякога е възможно клиентите, по една или друга причина, да не успеят да завършат поръчката си. Всеки път, когато потенциален клиент предостави информация за регистрация (имейл и/или имена), но не завърши поръчката си докрай.


Вие можете да видите и проследите тази поръчка в Поръчки Незавършени.

Когато влезете в секцията Незавършени, ще видите основна информация за всяка от поръчките вътре:


Незавършена 
Това е ID номера на поръчката (например Поръчка #1), който се създава автоматично.
Клиент
Под поръчката виждате от кого е направена. Това е името на клиента, който не е финализирал поръчката си.
Дата
Това са датата и часа, в които клиентът не е завършил поръчката си. Ако редактирате поръчката, тук ще бъде видима датата, на която последно сте направили промени по нея.
Продукти
Продуктите, които клиентът е избрал.
Количество
Общият брой на продуктите, които клиентът има в незавършената си поръчка.

Може да контролирате кои поръчки искате да проследите чрез Филтър в горната част на страницата.  Вижте повече за управлението на Филтри тук.

Къде да намеря Незавършените поръчки в магазина си?

Влезте във вашия контролен панел Поръчки > Незавършени

В секцията на незавършени поръчки се показват всички незавършени поръчки през последните 7 дни. След този период те биват изтривани.


1.  На страницата ще видите стандартните филтри, както и поръчките с номер, име, дата, продукти и количество


Ако забележите, че номерацията на незавършените поръчки не съвпада с тази на останалите поръчки, то това е така, защото те нямат нищо общо помежду си и незавършените поръчки не следват последователността на другите поръчки.


2.  Влизайки в дадена поръчка виждате цялостната информация, която клиентът е предоставил, продуктите и цената им. Там можете и ръчно да изпратите линк на клиента към тази поръчка

Изпращайки имейл ще видите следното съобщение:

3.  Ако натиснете върху профила на клиента, ще бъдете отведени в секция Клиенти


Когато влезете във всяка поръчка, можете да видите детайли за клиента и за нейния статус. Предлагаме ви бърз и лесен начин, чрез който да припомните на клиента си за тази поръчка, изпращайки му линк към незавършената му поръчка. Има два начина да направите това, докато сте в Поръчки  Незавършени, можете да:

• Натиснете в квадратчето до поръчката, натиснете Инструменти и изберете Изпрати линк на клиента към тази поръчка или:
• Влезете в поръчката и натиснете Изпрати линк на клиента към тази поръчка


Забележка: Можете да изпращате само по един имейл на ден на клиент. Това означава, че ако опитате да изпратите на един клиент втори имейл за напомняне за поръчката, ще получите съобщение за грешка.


Незавършените поръчки се отчитат от системата на ниво абонат, т.е дори даден потребител да не е логнат, но системата може да го разпознае, ако е абонат и да свърже тази незавършена поръчка с неговия профил. Вижте повече информация относно идентификацията на абонати и техните устройства тук.