В тази статия ще намерите:

AI инструмент за идентифициране на всяка Персона

Това, което разграничава CloudCart Кампании от останалите платформи за автоматизация на маркетинг е, възможността за идентифицирането не просто на устройства или сесии, а на реални хора. Благодарение на AI инструмент и усъвършенствани алгоритми CloudCart Кампании може да определи различни профили, абонати и устройства и да ги обедини в т.нар. „персона“. Това ще съкрати списъците ви със сегментирани абонати. Вече няма да изпращате до дадена персона едно и също съобщение многократно. Това е от ключово значение за добрата комуникация с вашите потенциални и настоящи клиенти. По този начин кампаниите ви ще са по-добре таргетирани и ефективни, без ненужен спам. 

Какво е Персона и как бива идентифицирана от CloudCart AI инструмент?

В онлайн търговията "персона" е реален човек, който може да използва различни устройства, да има различни профили, данни и пр. Персоната не е нито устройство, нито сесия, имейл или конкретен клиентски запис. 


За да се идентифицира дадена персона, алгоритмите на CloudCart вземат предвид поведението на потребителите и цялата събрана информация се обединява, за да се създаде тази персона. 

Някои от основните елементи, които се взимат предвид при идентифициране на една персона са:


  • Имейл адрес - имейл адресът е универсален потребителски идентификатор, но не е задължително даден потребител да използва един и същи имейл всеки път. Въпреки това, цялата информация за този потребител, с която CloudCart разполага може да бъде обединена, вследствие, на което той да бъде идентифициран като персона. 
  • Телефонен номер - този идентификатор се счита, че е най-устойчив, тъй като потребителите обикновено не сменят често телефонния си номер. 
  • UUID (Уникално потребителско ID) - когато даден потребител е отворил даден CloudCart магазин, нашата инфраструктура му дава уникален идентификатор на базата на устройството, което ползва. Този идентификатор не се променя, той включва информация за браузера, процесора, производителя, модела, както и някои допълнителни идентификатори на самото устройство. Това Уникално потребителско ID  се записва в браузъра като бисквитка, но се съхранява и локално на браузъра. Така че дори и потребителят да изтрие бисквитките от браузара си, ние все още можем да идентифицираме това устройство. 
  • URL адресът - връзката между всички тези три различни точки. Линкът, който взимаме предвид може и да е този, който клиента е последвал в имейл ил вайбър съобщението, което сте му изпратили.


Всички изброени събития биват проследявани и обединявани в една персона. Веднага след като започнете да използвате CloudCart кампаниите на вашия уебсайт тези алгоритми за идентифициране на персони ще се задействат.


След като разполагате с тази ценна информация и може да идентифицирате всеки потребител, спама, който изпращате ще бъде сведен до минимум. Това е от изключително значение за репутацията на вашата компания и комуникацията с клиентите ви. Така, ако даден потребител извършва определено действие като покупка или разглеждане на продукти във вашия сайт от служебния си компютър, след това от личния си лаптоп или телефон, той ще бъде идентифициран като една персона и няма да получи три еднакви имейла, както би получил, ако използвате друг тип софтуер за имейл маркетинг, вместо CloudCart Campaigns. 

Идентифицирана персона може да има или да е:

  • Няколко устройства
  • Няколко абоната
  • Няколко клиента


Потребителят, който е идентифициран като персона е с актуализирани, последните имейл и телефонен номер, които е ползвал. При изпращането на кампании се взимат предвид именно те. 


Вижте още:

Импортиране на абонати

Детайлна страница за абоната