Може те да видите какви опции и инструменти можете да прилагате в секция Клиенти от контролния панел на магазина си, следвайки примерите във видеото и/или текста по-долу:Клиенти са всички потребители които могат да са потенциални купувачи на вашите продукти. Имайки възможност да следите и управлявате вашите клиенти, вие не само получавате данни за тях, но и по-лесно ще можете да таргетирате продукти и продажби за тях. Можете ръчно да добавяте и управлявате клиенти в менюто Клиенти. Вашите Клиенти и сами могат да се добавят в списъка ви посредством формата за регистрация във вашият онлайн магазин.Можете да селектирате всеки клиент, маркирайки полето в ляво от името на клиента и избирайки менюто с инструменти.

*  Блокирай този клиент
Тази опция позволява да наложите блокировка до вашия магазин на избрания клиент.

*  Отмени блокирането
Тази опция отменя наложеното на клиента блокиране.

*  Изтриване
Тази опция позволява задаването на тагове (етикети) за клиента.

*  Промени Клиентската група
Тази опция позволява промяна на клиентската група, към която е вписан избрания клиент.

*  Логване в магазина в профила на клиента
Можете да влезете в магазина си от името на всеки клиент, който има регистрация и така да финализирате или поставите нова поръчка от негово име