Управление на Поръчки

Детайли и управление на поръчките
В тази статия ще намерите информация за това, как да проследявате и обработвате поръчките в магазина си. В секцията с поръчки в онлайн магазина ви имате ...
Thu, 24 септ, 2020 at 5:52 PM
Фактури на Поръчките
CloudCart позволява да следите и документирате вашето фактуриране, помагайки Ви да имате обективна представа над продажбите си. Активиране на Фактурите ...
Thu, 24 септ, 2020 at 6:00 PM
Детайли и управление на незавършени поръчки
CloudCart предоставя и възможността да следите всички незавършени поръчки в магазинът си. Тази функционалност ви предоставя многобройни опции да увеличите п...
Thu, 24 септ, 2020 at 6:11 PM
Промяна на имената на статусите на поръчките
В настройките имате опция за персонализиране на текстовите полета за Статуси на сайта си. Можете да ги ползвате за яснота или комфорт Имате възможността да ...
Thu, 24 септ, 2020 at 6:27 PM
Поръчани Продукти
CloudCart е платформа, която съхранява почти всичката информация, минаваща през нея. Това включва и всички поръчани продукти, както и тяхното количество. А...
Thu, 24 септ, 2020 at 6:35 PM
Статуси на поръчки
Доброто познаване на различните статуси на поръчките е важно, за да разберете и следите как и при какви условия се случват последващите процеси, например...
Thu, 19 ноем, 2020 at 9:19 AM