Η τμηματοποίηση σε επίπεδο «Πελάτη» σάς δίνει πολλές επιλογές για φιλτράρισμα με βάση διαφορετικά κριτήρια.

Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένους πελάτες ή να αφήσετε το πεδίο κενό και να προσθέσετε μερικές από τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις: χώρα πελάτη, ομάδα πελατών ή ετικέτα και ημερομηνία εγγραφής.

Χώρα / τοποθεσία του πελάτη

Έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε τους συνδρομητές ανά χώρα. Μπορείτε να επιλέξετε εάν ένας χρήστης «ΕΙΝΑΙ» ή «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ» από μία ή περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να ομαδοποιήσετε όλους τους χρήστες που προέρχονται από τη Βουλγαρία ή την Ελλάδα.

Επιπλέον, από το κουμπί Προσθήκη συνθήκης, μπορείτε να προσθέσετε συγκεκριμένες πόλεις για να φιλτράρετε τους χρήστες.

Οι πόλεις που εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού είναι οι πόλεις που έχουν καθορίσει οι πελάτες σας κατά την παραγγελία και την εγγραφή τους.

Ομάδα πελατών

Εάν επιλέξετε να τμηματοποιήσετε τους χρήστες σύμφωνα με την ομάδα πελατών στην οποία ανήκουν, μπορείτε να επιλέξετε εάν η ομάδα πελατών «ΕΙΝΑΙ» ή «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ» και να καθορίσετε μία ή περισσότερες ομάδες. Εάν καθορίσετε περισσότερες από μία ομάδες, αυτό σημαίνει ότι το τμήμα θα περιλαμβάνει όλους τους πελάτες που ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες ομάδες πελατών.

Μπορείτε να δείτε πως να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις ομάδες πελατών σας εδώ.

Εγγράφηκε πριν από / πρόσφατα

Τμηματοποιήστε τους πελάτες σας ανάλογα με την ημερομηνία της εγγραφής τους. Εδώ έχετε δύο επιλογές - να φιλτράρετε όσους έχουν εγγραφεί «πριν από περισσότερες από» και να ορίσετε τον αριθμό των ημερών ή των ωρών. Η δεύτερη επιλογή είναι να τμηματοποιήσετε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες «τις τελευταίες» και να καθορίσετε ξανά τον αριθμό των ημερών ή ωρών που θέλετε.

Ετικέτα πελάτη

Εκτός από αυτά που αναφέραμε παραπάνω, μπορείτε να τμηματοποιήσετε ανά ετικέτα πελάτη. Μπορείτε να προσθέσετε μια ετικέτα σε κάθε πελάτη από το προφίλ του, ώστε να μπορείτε αργότερα να φιλτράρετε με βάση αυτά τα κριτήρια.

Δείτε άλλους τρόπους τμηματοποίησης σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.