Клиентските групи са етикети, които да добавяте към конкретни клиенти с цел по-лесно управление на маркетинговите ви стратегии. За пример можете да вземете, че бихте могли да създадете група VIP клиенти и да им изпращате маркетингов имейл, базиран на селектираните в тази група клиенти.


Създаване на клиентска група

1. Влезте в админ панела си, секция Клиенти.
2. Кликнете на Клиентски Групи в лявата част на екрана. В новия прозорец ще се визуализират всички създадени Клиентски групи и броя на клиентите във всяка една от тях.
3. Кликнете на Добави група.
4. Впишете Име (например Лоялни клиенти, VIP клиенти или др.)
5. Кликнете Запази
Вижте още: 

Как да импортирам клиенти чрез CSV файл?


След като вече разполагате с клиентска база в контролния панел на магазина си, можете да видите подробна информация и за управлението на клиентите гледайки това кратко видео: