Η εισαγωγή άρθρων στο blog σας είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που έχετε μεταφέρει την ιστοσελίδα σας στο CloudCart από κάποια άλλη πλατφόρμα. Το περιεχόμενο του ήδη ανεπτυγμένου σας blog μπορεί να ανεβεί εύκολα και γρήγορα μέσω ενός CSV αρχείου. Εφόσον έχετε πολλά άρθρα στο blog σας και δεν θέλετε να τα δημιουργήσετε από την αρχή κάθε φορά, η πλατφόρμα του CloudCart σας επιτρέπει την χρήση αρχείων CSV (Comma Separated Values) για την ταυτόχρονη εισαγωγή πολλών άρθρων. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συλλέξετε όλα τα άρθρα του blog σας σε ένα CSV αρχείο.

Τι είναι το CSV αρχείο;

Αρχείο CSV - πρόκειται για το comma-separated values (CSV), που αποθηκεύει σε απλό κείμενο τα δεδομένα του πίνακα. Με το απλό κείμενο εννοούμε όταν το αρχείο ερμηνεύεται με μια σειρά χαρακτήρων, έτσι ώστε να μπορούν να διαβαστούν από έναν απλό επεξεργαστή κειμένου. Κάθε γραμμή του αρχείου είναι μια καταχώρηση δεδομένων. Με την εισαγωγή του, μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε όλα τα άρθρα του blog σας από το παλιό σας κατάστημα στο κατάστημα του CloudCart, κρατώντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από το παλιό σας σύστημα.

Η εισαγωγή άρθρων στο CloudCart είναι σχεδόν το ίδιο με την εισαγωγή των προϊόντων και σε τρία εύκολα βήματα:

  • Κάντε την λήψη της εφαρμογής Blog CSV Import
  • Ανεβάστε το αρχείο CSV στο κατάστημα σας (βεβαιωθείτε ότι το αρχείο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες)
  • Συγχρονίστε τις πληροφορίες από το CSV αρχείο στο νέο σας κατάστημα

Ανεβάστε ένα CSV αρχείο

Για να εισαγάγετε το περιεχόμενο του blog σας μέσω CSV αρχείου στο κατάστημα σας, θα πρέπει να κάνετε λήψη της εφαρμογής για την CSV εισαγωγή των άρθρων blog. Για να το κάνετε αυτό μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης και επιλέξτε από το μενού τις Εφαρμογές > Blog CSV Import

2. Μόλις εγκαταστήσετε επιτυχώς την εφαρμογή, επιλέξτε από το μενού Μάρκετινγκ > Blog > Άρθρα. Στην επάνω δεξιά γωνία θα δείτε το κουμπί Προσθήκη μέσω CSV, κάντε κλικ για να ξεκινήσει η εισαγωγή. 

Κατά την επεξεργασία ή κατά τη δημιουργία ενός CSV αρχείου, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τα Google Sheets, έτσι ώστε να αποθηκεύετε εύκολα και γρήγορα τις αλλαγές CSV και να συμμορφώνεστε με την απαίτηση της UTF8 μορφής (UTF8 format).

Συγχρονισμός πληροφοριών

1. Αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη μέσω του CSV, ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει, όπου θα μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο και να ορίσετε τις βασικές παραμέτρους για την εισαγωγή των άρθρων. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε.

 2. Ρυθμίσεις αρχείου CSV:

  • Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν το αρχείο έχει μια περιγραφική σειρά των στηλών - η επιλογή αυτή πρέπει να ενεργοποιηθεί (από το κουμπί ON/OFF) εφόσον το αρχείο CSV περιέχει μια περιγραφική σειρά στηλών, όπως είναι στα άρθρα του blog.
  • Το σύμβολο (χαρακτήρας) που διαχωρίζει τα ονόματα των κατηγοριών - εάν στην στήλη κατηγορίας έχετε συμπληρώσει μια κατηγορία και υποκατηγορία για κάθε άρθρο, χρησιμοποιήστε το πεδίο για να αποθηκεύσετε το σύμβολο (χαρακτήρας) που διαχωρίζει τα ονόματα των κατηγοριών στο αρχείο. Για παράδειγμα: Ευρώπη > Βουλγαρία. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύμβολο (χαρακτήρας) που διαχωρίζει τα ονόματα των κατηγοριών είναι το ">" και πρέπει να το εισαγάγετε στο κενό πεδίο.
  • Πρόσθετες ρυθμίσεις: μπορείτε να επιλέξετε τον συντάκτη από το αναπτυσσόμενο μενού στον οποίο θα ανατεθούν τα άρθρα.


Κατά την αρχική δημιουργία του καταστήματος σας, η αρχική καταχώρηση του ονόματος του καταστήματος αυτόματα γίνεται και το όνομα του χρήστη με το οποίο συνδέεστε στον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος. Το σύστημα προτείνει το όνομα του καταστήματος να είναι και το όνομα του συντάκτη όλων των άρθρων στο blog σας, από προεπιλογή. Εάν θέλετε να αλλάξετε το όνομα του συντάκτη των άρθρων, μπορείτε είτε να αλλάξετε το όνομα του χρήστη, είτε να δημιουργήσετε έναν νέο διαχειριστή.


3. Αφού ανεβάσετε και ορίσετε τις ρυθμίσεις του CSV αρχείου, κάντε κλικ στην Αποθήκευση στην επάνω δεξιά γωνία.

Συγχρονισμός των πεδίων των blog άρθρων του καταστήματος με τα πεδία και τις πληροφορίες του CSV αρχείου σας

Αφού αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις του CSV αρχείου, ένα νέο παράθυρο θα ανοίξει στο οποίο θα πρέπει να συγχρονίσετε τις πληροφορίες στις στήλες του αρχείου με τα πεδία στο κατάστημά σας για να αποθηκευτούν αυτές οι πληροφορίες.

Κατάσταση εισαγωγής

Αφού ανεβάσετε με επιτυχία το αρχείο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της φόρτωσης και να δείτε το ιστορικό όλων των εισαγωγών που έχετε κάνει στο παρελθόν.

Για να παρακολουθήσετε την εισαγωγή, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Εργασίες στην αναμονή.


Εκτός από την εισαγωγή των blog άρθρων, στο κατάστημα σας στο CloudCart μπορείτε επίσης να κάνετε εισαγωγή προϊόντων και εισαγωγή και εξαγωγή πελατών μέσω ενός CSV αρχείου. 
Σχετικά με το θέμα αυτό δείτε τα παρακάτω άρθρα:
Εισαγωγή και εξαγωγή πελατών μέσω του CSV αρχείου
Εισαγωγή προϊόντων μέσω του CSV αρχείου