Импортирането на блог статиите е полезно, ако сте преминали към CloudCart от друга платформа. Цялото съдържанието на вече разработения ви блог може бързо и лесно да бъде качено в CloudCart магазина ви чрез CSV файл. Ако имате повече статии във вашия блог и не искате да ги създавате отново една по една, платформата на CloudCart позволява използването на CSV (от Comma Separated Values – стойности, разделени със запетаи) файлове, чрез които да импортирате няколко статии наведнъж. За целта е неободимо да имате всичките си блог статии събрани в такъв CSV файл.

Какво е CSV файл?

CSV файл – това е comma-separated values (CSV), който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да са четими със стандартен текстови редактор. Всеки ред на файла е запис с данни. С импортирането му лесно можете да прехвърлите всичките си блог статии от стария си магазин във вашият CloudCart магазин, запазвайки максимално много информация от старата си система.

Импортирането на статии в CloudCart е почти същото като импорта на продукти и  става в три лесни стъпки:

  • Сваляне на приложението Blog CSV Import
  • Качване на CSV файла във вашия магазин (убедете се, че файла съдържа цялата необходима информация)
  • Синхронизиране на информацията от CSV файла във вашия нов магазин

Качване на CSV файл

За да импортирате съдържанието на блога си чрез CSV файл във вашия магазин е необходимо първо да свалите приложението за CSV импортиране на блог статии като влезете в админ панела си и изберете от менюто Приложения > Blog CSV Import.   

2. След като вече успешно сте инсталирали приложението, от менюто изберете секция Маркетинг > Блог > Статии. В горния десен ъгъл ще видите бутона Добави чрез CSV, кликнете върху него, за да започнете импортирането.

Съветваме ви при обработване или създаване на CSV файл да използвате Google Sheets, за да можете удобно и лесно да запазите промените като CSV и да спазите изискването за формат UTF8.

Синхронизиране на информацията

1. След като сте натиснали бутона Добави чрез CSV ще ви се отвори нов прозорец, където да качите файла и да  настроите основни параметри за импортирането на статиите. Изберете файла, който да качите.

 2. Настройки на CSV файл:

  • Изберете тази опция, ако файлът има описателен ред на колоните –  тази опция трябва да е включена (от бутона ON/OFF), ако CSV  файлът ви  съдържа описателен ред на колоните, както е при блог статиите.
  • Знакът, който разделя имената на категориите - ако в колоната за категория сте попълнили категория и подкатегория на всяка статия, използвайте полето, за да запишете знака, който разделя имената на категориите във файла. Например: Европа > България. В случая знакът, който разделя имената на категориите е ">" и следва да го изпишете в празното поле. 
  • Допълнителни настройки: от падащото меню може да изберете автор, към когото да бъдат зачислени статиите.


Когато създавате първоначално магазина си и изписвате името му при регистрация, то автоматично се взима като основен профил и потребителско име, с което влизате в админ панел на магазина си. Системата по подразбиране предлага името на магазина и за автор на всички статии в блога ви. Ако искате да промените името на автора на статиите си, можете или да промените потребителското си име или да създадете нов администратор.


3. След като сте качили и задали настройките на CSV файла си, натиснете бутона Запази, разположен в горния десен ъгъл. 

Синхронизиране на полетата на блог статиите в магазина с полетата и информацията във вашия CSV файл

След като сте запазили настройките на CSV файла ще ви се отвори нов прозорец, в който трябва да синхронизирате информацията в колоните от файла с полетата в магазина ви, в които тази информация да се запази.

Статус на импортирането

След като успешно сте качили файла, може да следите статуса на качването и да виждате историята на всички импорти, които сте направили. 

За да проследите импорта отидете в Настройки > Основни Настойки > Задачи на опашка.


Освен имортиране на блог статии, във вашия CloudCart магазин може да извършвате и импорт на продукти и иморт и експорт на клиенти чрез CSV файл. 
Вижте и статиите по темата:
Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл
Импортиране продукти чрез CSV файл