Παρακολουθήστε τα σύντομα βίντεο στην αρχή και στο τέλος αυτού του άρθρου και δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις επωνυμίες προϊόντων στο κατάστημα σας.


Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή (import) πελατών στο διαδικτυακό σας κατάστημα χωρίς να χρειαστεί να τους δημιουργήσετε έναν έναν. Παρέχουμε αυτήν τη δυνατότητα μέσω της εισαγωγής από το αρχείο Comma-Separated Value.

Τι είναι το αρχείο CSV;

Αρχείο CSV: Πρόκειται για comma-separated values (CSV) που αποθηκεύουν πινακοποιημένα δεδομένα σε απλό κείμενο. Με το απλό κείμενο εννοούμε ότι το αρχείο ερμηνεύεται ως σειρά συμβόλων, έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμο από το άτομο μέσω ενός τυπικού προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Κάθε γραμμή του αρχείου αποτελεί μια εγγραφή δεδομένων.


Με την εισαγωγή, μπορείτε εύκολα να μεταφέρετε το διαδικτυακό σας κατάστημα από άλλο πάροχο στην πλατφόρμα CloudCart, μαζί με το μεγάλο μέρος της πληροφορίας που έχετε συγκεντρώσει για τους πελάτες σας.


Η εισαγωγή προϊόντων στο CloudCart γίνεται σε τρία εύκολα βήματα:

  • Ανεβάστε το αρχείο CSV στο κατάστημα σας
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
  • Συγχρονίστε τις πληροφορίες του νέου σας καταστήματος από το αρχείο CSV

Ανεβάστε ένα αρχείο CSV


1. Χρησιμοποιήστε την επιλογή εισαγωγής στο Πελάτες > Πελάτες
2. Από το νέο παράθυρο Εισαγωγή πελατών μέσω CSV, ανεβάστε το αρχείο και επιλέξτε μερικές από τις ακόλουθες παραμέτρους:


Επιλέξτε ένα αρχείο

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε ποιο αρχείο θα επιλέξετε. Θα πρέπει να βρίσκεται στον υπολογιστή σας


Κύρια γραμμή

Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν το αρχείο έχει μια περιγραφική σειρά στηλών


Αρχή
Επιλέξτε από ποια γραμμή θα ξεκινήσει η εισαγωγή (προαιρετικά)

Πρότυπο CSV (template)
Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κατεβάσετε ένα δείγμα αρχείου CSV για να συγκρίνετε σειρές και στήλες πριν από την εισαγωγή.


Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο CSV περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε


Δείγματα πεδίων που μπορεί να περιέχει το αρχείο:


Όνομα
Επίθετο
Όνομα πατρός
Email
Σημειώσεις
Δέχεται λήψη μηνυμάτων
Ταχυδρομικός κώδικας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Διεύθυνση
Κατηγορία

Συγχρονισμός πληροφορίας

Αφού ανεβάσετε ένα νέο αρχείο στο σύστημα του CloudCart, θα χρειαστεί να συγχρονίσετε τα δεδομένα με τα σωστά πεδία στην ενότητα διαχείρισης κατηγοριών.
Στην οθόνη συγχρονισμού Εισαγάγετε πελάτες μέσω CSV, θα μπορείτε να συγχρονίσετε όλα τα πεδία (στήλες και πεδία στο δικό σας αρχείο CSV) με τα συγκεκριμένα πεδία για δημιουργημένους πελάτες.
Μπορείτε να ελέγξετε τις ακόλουθες παραμέτρους κατά τη μεταφορά:


Διακοπή όταν φτάσει το όριο πελάτη

Αυτό θα αγνοήσει όλες τις μελλοντικές εγγραφές με το που φτάσετε το όριο των δημιουργημένων πελατών

Εισαγωγή πελατών από μια συγκεκριμένη περιοχή
Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να εισαγάγετε πελάτες από μια συγκεκριμένη περιοχή


Μόλις έχετε μια βάση πελατών στον πίνακα ελέγχου του καταστήματος σας, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των πελατών σας σε αυτό το άρθρο.