Σε αυτό το άρθρο θα μάθετε πώς μπορείτε να ανεβάσετε έναν μεγαλύτερο αριθμό προϊόντων, ταυτόχρονα, και για τα οποία έχετε ήδη συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο λεγόμενο αρχείο CSV. Σας συνιστούμε να δείτε τις σύντομες οδηγίες και να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρουμε στο άρθρο.


Εκτός από τη φόρτωση νέων προϊόντων, η λειτουργία CSV επιτρέπει επίσης την ενημέρωση του καταλόγου προϊόντων.


Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε πολλά προϊόντα χωρίς να τα δημιουργείτε ένα ένα τη φορά. Η πλατφόρμα μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε αρχεία CSV (από Comma Separated Values - αξίες, διαχωρισμένες με κόμμα), έτσι ώστε να εισαγάγετε πολλά προϊόντα ταυτόχρονα.

Τι είναι το αρχείο CSV;

Αρχείο CSV - πρόκειται για comma-separated values (CSV) που αποθηκεύουν πινακοποιημένα δεδομένα σε απλό κείμενο. Το απλό κείμενο είναι το αρχείο που ερμηνεύεται ως μια σειρά χαρακτήρων, έτσι ώστε να είναι αναγνώσιμο μέσω ενός τυπικού προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. Κάθε γραμμή του αρχείου αποτελεί μια εγγραφή δεδομένων.


Με την εισαγωγή του, μπορείτε εύκολα να μετακινήσετε τον κατάλογο προϊόντων σας από το παλιό σας κατάστημα στο CloudCart κατάστημα σας, προσπαθώντας να αποθηκεύσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από το παλιό σας σύστημα.

Η εισαγωγή προϊόντων στο CloudCart γίνεται σε τρία εύκολα βήματα:

  • Ανεβάστε το αρχείο CSV στο κατάστημά σας
  • Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε
  • Συγχρονίστε τις πληροφορίες από το αρχείο CSV στο νέο σας κατάστημα


Ανεβάστε ένα αρχείο CSV


Συνδεθείτε στον πίνακα ελέγχου και βρείτε την ενότητα Προϊόντα. Στην επάνω δεξιά γωνία θα δείτε την επιλογή Εισαγωγή προϊόντων, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως μόλις ετοιμάσετε ένα αρχείο CSV με όλα τα προϊόντα που θέλετε να εισαγάγετε αυτόματα στο κατάστημά σας.


Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε τα Google Sheets, κατά την επεξεργασία ή τη δημιουργία ενός αρχείου CSV, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να αποθηκεύετε τις αλλαγές ως CSV και να συμμορφώνεστε με την απαίτηση της μορφής UTF8.

Συγχρονισμός πληροφοριών

Αφού ανεβάσετε ένα νέο αρχείο στο σύστημα του CloudCart, θα χρειαστεί να συγχρονίσετε τα δεδομένα με τα σωστά πεδία στην ενότητα διαχείρισης προϊόντων.

Στο παράθυρο που θα βγει αμέσως μόλις κάνετε κλικ στην Εισαγωγή Προϊόντων, πρέπει να ανεβάσετε το αρχείο csv που έχετε και να ορίσετε τις βασικές παραμέτρους για την εισαγωγή προϊόντων.

Ρυθμίσεις αρχείου CSV

«Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν το αρχείο έχει μια περιγραφική σειρά των στηλών»  – Στρέψτε το πλήκτρο προς το ON εφόσον το αρχείο csv έχει δομή όπως στο παράδειγμα και περιέχει μια περιγραφική σειρά των στηλών, όπως:
«Καθορίστε από ποια γραμμή θα ξεκινήσει η εισαγωγή (προαιρετικό)» – εάν δεν επιλέξετε τίποτα, η εισαγωγή θα ξεκινήσει από την πρώτη γραμμή πληροφοριών


«Το σήμα που διαχωρίζει τις κατηγορίες» – εάν έχετε συμπληρώσει την κατηγορία και υποκατηγορία σε κάθε προϊόν στη στήλη κατηγορίας, χρησιμοποιήστε ένα πεδίο για να καθορίσετε ποιο σύμβολο θα διαχωρίζει τις ονομασίες των κατηγοριών στο αρχείο. Για παράδειγμα, σε ένα αρχείο του οποίου η στήλη κατηγορίας μοιάζει με αυτήν:

το εν λόγω προϊόν θα εισαχθεί στην κατηγορία Ρούχα, υποκατηγορία Παιδικά και υπό-υποκατηγορία T-Shirts και ο διαχωριστής των ονομάτων των κατηγοριών προϊόντων είναι το σύμβολο > και σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο στις ρυθμίσεις εισαγωγής να τοποθετήσετε αυτό το σύμβολο στο πεδίο εδώ:
Επιλέξτε τη σταθερή έκπτωση που θέλετε να εφαρμόσετε όταν υπάρχουν προϊόντα με έκπτωση – εάν έχετε σταθερή έκπτωση για τα προϊόντα στο αρχείο που ανεβάζετε, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια σταθερή έκπτωση στο κατάστημα σας και στη συνέχεια να την επιλέξετε από το αναπτυσσόμενο μενού στις ρυθμίσεις

Επιπλέον ρυθμίσεις


Εάν δεν έχετε στήλες στο αρχείο που ανεβάζετε, στις οποίες έχετε καθορίσει τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παρακάτω για κάθε προϊόν ξεχωριστά, αυτό σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα στο αρχείο σας είναι τα ίδια ως προς τις παρακάτω παραμέτρους. Οι ρυθμίσεις σε αυτήν την ενότητα χρησιμεύουν για να σας επιτρέψουν με μια καθολική ρύθμιση να καθορίσετε εάν όλα τα προϊόντα που ανεβάζετε θα δημοσιεύονται, συνιστώνται, νέες και άλλες επιλογές στις αναλυτικές πληροφορίες κάθε προϊόντος ->


  • Επισημάνετε τα εισαγόμενα προϊόντα ως δημοσιευμένα
  • Επισημάνετε τα εισαγόμενα προϊόντα ως συστημένα
  • Επισημάνετε τα εισαγόμενα προϊόντα ως νέα
  • Όλα τα εισαγόμενα προϊόντα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το βάρος
  • Παρακολουθήστε την ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων
  • Συνεχίστε τις πωλήσεις, ακόμη και αν η ποσότητα των εισαγόμενων προϊόντων είναι 0

Συγχρονίστε τα πεδία προϊόντων στο κατάστημα με τα πεδία και τις πληροφορίες στο αρχείο CSV

Αφού αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις της εισαγωγής, το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνδέσετε τα πεδία που έχουν τα προϊόντα στο κατάστημα ελέγχου με τα πεδία που περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες στο αρχείο που έχετε προετοιμάσει και θέλετε να ανεβάσετε.
Ακολουθώντας την παραπάνω εικόνα, στα αριστερά θα δείτε τα πεδία για κάθε προϊόν και στα δεξιά το σύστημα θα διαβάσει τις πληροφορίες από το αρχείο CSV που ανεβάσατε στο προηγούμενο βήμα, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε από τα αναπτυσσόμενα μενού από ποια στήλη να ανέβει στο αρχείο.


Δείτε πώς μπορείτε να προσθέσετε ποικιλίες προϊόντων μέσω αρχείου CSV εδώ.