Στο άρθρο αυτό θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη δημιουργία νέων σελίδων στο κατάστημα σας. Με τον οπτικό επεξεργαστή σελίδων, μπορείτε εύκολα, γρήγορα και αυτόνομα να δημιουργήσετε έναν εντελώς προσαρμοσμένο και εξατομικευμένο σχεδιασμό (design) για τις σελίδες προορισμού, την αρχική σελίδα ή τη σελίδα που εμφανίζεται στους πελάτες σας μετά από μια ολοκληρωμένη παραγγελία.

Προσθήκη ενοτήτων

Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου, στην ενότητα Μάρκετινγκ > Σελίδες προορισμού > Προσθήκη νέας σελίδας και επιλέξτε τον Οπτικό επεξεργαστή σελίδων.
Στην παραπάνω εικόνα, η επιλεγμένη δομή για τη σειρά αποτελείται από 2 στήλες κατανεμημένες στα 5/6 και 1/6 της σειράς. Σε κάθε στήλη μπορείτε να ξεκινήσετε την προσθήκη των ενοτήτων. Κάντε κλικ στην Προσθήκη νέας ενότητας και επιλέξτε τι θέλετε να προσθέσετε στη σειρά αυτή. Μέχρι στιγμής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 17 ενότητες, τι οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε μέσω των εργαλείων:

1.  Ενότητα Τίτλος
Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ποιο θα είναι το μέγεθος του τίτλου και εισαγάγετε τον τίτλο στο κενό πεδίο.

2.  Ενότητα Κείμενο 
Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή κειμένου για να προσθέσετε ένα κείμενο στο πεδίο και να το μορφοποιήσετε σύμφωνα με την όψη που θέλετε να επιτύχετε

3.  Ενότητα Βιτρίνα Προϊόντος
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιτρίνα προϊόντος και να καθορίσετε τον τίτλο της βιτρίνας, να ορίσετε εάν τα προϊόντα σε αυτήν θα ταξινομηθούν ανά ημερομηνία, ανά ονομασία ή τυχαία. Μέσω των φίλτρων μπορείτε να επιλέξετε τα προϊόντα που θέλετε να εμφανίζονται στην βιτρίνα ή τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης επωνυμίας, κατηγορίας ή ετικέτας. Χρησιμοποιήστε τις επιλογές για τον Αριθμό Προϊόντων και τα Προϊόντα Ανά Γραμμή για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται στη σελίδα.

4.  Ενότητα Βιτρίνα με κατηγορία ή επωνυμία
Χρησιμοποιήστε την γνωστή πλέον ενότητα για να προσθέσετε μια βιτρίνα με κατηγορίες ή επωνυμίες και να καθορίστε πόσες και ποιες κατηγορίες ή επωνυμίες θα εμφανίζονται στη σελίδα.

5.  Ενότητα Εικόνα
Προσθέστε αυτή την ενότητα και ρυθμίστε την ανεβάζοντας μια εικόνα από το χώρο αποθήκευσης ή από έναν εξωτερικό σύνδεσμο. Μέσω της ενότητας επιλέξτε εάν θέλετε αυτή η εικόνα να περιέχει έναν σύνδεσμο και προς που θα είναι εκείνος. Επιλέξτε εάν θέλετε να περιέχει περισσότερες από μία εικόνες και πόσες θα είναι οι σειρές που θα εμφανίζονται στην ενότητα.

6.  Ενότητα Βίντεο
Επιλέξτε την ενότητα αυτή, εφόσον θέλετε να προσθέσετε ένα βίντεο στη γραμμή της σελίδας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καθορίσετε από το αναπτυσσόμενο μενού την πηγή του βίντεο και να επικολλήσετε τον σύνδεσμο ή τον κωδικό του στο κενό πεδίο.

7.  Ενότητα Κωδικός

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να προσθέσετε στο κενό πεδίο έναν κωδικό HTML ή script, το οποίο θα εμφανίζεται στη σελίδα που δημιουργείτε.

8.  Ενότητα Διαχωριστής
Μέσω αυτής της ενότητας μπορείτε να δημιουργήσετε ένα διαχωριστικό για τις υπόλοιπες ενότητες. Έχουμε δημιουργήσει αυτά τα 7 εργαλεία μέσω των οποίων μπορείτε να προσαρμόσετε το στιλ, τη θέση, το χρώμα, τις αποστάσεις και το μέγεθος του διαχωρισμού.

9.  Ενότητα Slider
Χρησιμοποιήστε το slider σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε πολλές εικόνες σε μία ενότητα που να αλλάζουν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προσθέτετε. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η εικόνα θα είναι από άκρο σε άκρο ή εάν θα περιέχει κάποιο τίτλο. Μπορείτε να ορίσετε αν το slider θα έχει πλήκτρα και ενδείξεις, όπως και τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινάει.

10. Λεπτομέρειες Παραγγελίας

Προσθέτοντας αυτή τη μονάδας, θα ενεργοποιηθεί μια ενότητα στη σελίδα στην οποία θα εμφανίζονται οι λεπτομέρειες μιας ολοκληρωμένης παραγγελίας. Είναι καλό να χρησιμοποιείτε αυτήν την ενότητα εφόσον θέλετε να δημιουργήσετε μια σελίδα Ευχαριστιών. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη σελίδα προσθέτοντας αυτήν την ενότητα και συμπεριλαμβάνοντας την ενότητα των προϊόντων, εικόνων ή/και κειμένων.

11.  Ενότητα Πακέτων

Προσθέτοντας αυτή την ενότητα, θα ενεργοποιηθεί μια ενότητα όπου θα εμφανίζονται τα πακέτα προϊόντων που έχετε δημιουργήσει στο κατάστημα σας. Δείτε εδώ πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τα πακέτα προϊόντων.

12. Φωτογραφίες Instagram

Μέσω αυτής της ενότητας μπορείτε να προσθέσετε στη σελίδα που δημιουργείτε μια ενότητα με φωτογραφίες Instagram από το προφίλ σας στο κατάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες, έτσι ώστε να είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε αποθηκεύσει για το κύριο μέρος του καταστήματος σας. Για να εμφανιστεί αυτή η ενότητα, θα χρειαστεί πρώτα να ενεργοποιήσετε την ενσωμάτωση του Instagram.

13.  Yotpo Σχόλια

Μέσω αυτής της ενότητας μπορείτε να προσθέσετε στη σελίδα που δημιουργείτε μια ενότητα με Yotpo σχόλια. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λεπτομέρειες να είναι διαφορετικές από αυτές που έχετε ορίσει και αποθηκεύσει για το κύριο μέρος του καταστήματός σας. Για να εμφανιστεί αυτή η ενότητα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την ενσωμάτωση του Yotpo.

14.  Ενότητα Προϊόν

Μέσω αυτής της ενότητας μπορείτε να εμφανίσετε ένα συγκεκριμένο προϊόν και να προσαρμόσετε τις λεπτομέρειες που θέλετε να είναι ορατές. Η ενότητα σας δίνει την ελευθερία να ρυθμίζετε ακριβώς το πού και το πώς θα παρουσιάσετε το κάθε προϊόν στους πελάτες σας. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι ίδιες με αυτές που έχετε στη διαχείριση της ενότητας λεπτομερούς σελίδας ενός προϊόντος στην οποία έχετε πρόσβαση από τον πίνακα ελέγχου του καταστήματος σας (από προεπιλογή).

15.  Επιλογή Προσθήκη στο καλάθι
Μέσω αυτής της ενότητας μπορείτε να εμφανίσετε ένα πλήκτρο/μια επιλογή που όταν πατηθεί θα προσθέτει το επιλεγμένο προϊόν απευθείας στο καλάθι του πελάτη σας. Η λειτουργικότητα αυτή σάς επιτρέπει να δημιουργείτε μια τελείως διαφορετική όψη για την παρουσίαση του προϊόντος και ταυτόχρονα το πλήκτρο αγοράς να είναι συμβατό με τον σχεδιασμό που χρησιμοποιείτε για το κατάστημά σας από προεπιλογή.

16.  Ενότητα πλήκτρο/επιλογή
Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενότητα εφόσον επιθυμείτε να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα μια επιλογή/ένα πλήκτρο που θα ανοίγει τον σύνδεσμο που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να ρυθμίσετε ποιος θα είναι ο σύνδεσμος που θα ανοίγει με το που κάνετε κλικ στην επιλογή αυτή, ποιο θα είναι το κείμενο που θα αναγράφεται, ποιο θα είναι το χρώμα, η θέση, καθώς και εάν η επιλογή αυτή θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ενότητα ή εάν θα εμφανίζει τον σύνδεσμο σε ένα νέο παράθυρο. Η σχεδίαση (το design) του πλήκτρου θα είναι ανάλογη με το σχέδιο που έχετε ορίσει από προεπιλογή.

17.  Ενότητα Άρθρα
Μέσω αυτής της ενότητας θα μπορείτε να εμφανίσετε το blog που έχετε δημιουργήσει στο κατάστημα σας και στη σελίδα που δημιουργείτε. Οι ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να ορίσετε τον συνολικό αριθμό των άρθρων που θα εμφανίζονται στην ενότητα, καθώς και τον αριθμό των άρθρων ανά γραμμή. Η σχεδίαση ή το design των άρθρων θα είναι ανάλογα με την προεπιλογή της σχεδίασης που χρησιμοποιείτε για το κατάστημα.

Στα παρακάτω άρθρα θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες προορισμού

Δημιουργία σελίδων προορισμού
Επεξεργασία και εκχώρηση σελίδων προορισμού