Μόλις προσθέσετε σελίδες πληροφοριών, στην ενότητα Μάρκετινγκ > Σελίδες Προορισμού, θα βρείτε μια λίστα με όλες τις σελίδες που έχετε ήδη δημιουργήσει και θα μπορείτε να τις επεξεργαστείτε, να τις διαγράψετε ή να τις ορίσετε γρήγορα και εύκολα προς συγκεκριμένες ενότητες του καταστήματος.


*Ενεργοποίηση - κάντε κλικ στο μπλε πλήκτρο στη σειρά στα δεξιά (θα εμφανίζεται με μπλε χρώμα η επιλογή ON) και για την απενεργοποίηση κάντε κλικ στην επιλογή στα αριστερά (OFF)
*Διαγραφή - Κάντε κλικ στο κενό πλαίσιο δίπλα στη σελίδα για να το επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε πολλές σελίδες και να εφαρμόσετε οποιοδήποτε από τα Εργαλεία Διαγραφής, Ενεργοποίησης, Απενεργοποίησης ή Αντιγραφή.*Επεξεργασία - Κάντε κλικ στο όνομα της σελίδας που θέλετε να αλλάξετε, ολοκληρώστε τις αλλαγές σας και κάντε κλικ στην Επεξεργασία για να τις αποθηκεύσετε.
*Εκχώρηση - Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε:

1Στατική σελίδα - έτσι είναι όλες οι σελίδες από προεπιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο της σελίδας και να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς αυτήν. Για παράδειγμα, στο μενού καθοδήγησης του καταστήματος, μπορείτε να τοποθετήσετε έναν σύνδεσμο προς μια στατική σελίδα που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας.
2Αρχική σελίδα - Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο εάν θέλετε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας να εμφανίζεται ως η αρχική σελίδα του καταστήματος σας
3Σελίδα επιτυχούς παραγγελίας - επιλέξτε αυτήν την εκχώρηση εφόσον θέλετε η σελίδα να εμφανίζεται στους πελάτες μετά από μια επιτυχή ολοκλήρωση παραγγελίας.
4Σελίδα «Σφάλμα 404» - Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο εκχώρησης εφόσον θέλετε η σελίδα αυτή να εμφανίζεται στη θέση της τυπικής σελίδας Σφάλμα 404 (Error 404)

Στα ακόλουθα άρθρα μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες προορισμού:

Δημιουργία σελίδων προορισμού
Προσθήκη ενοτήτων στις σελίδες προορισμού