В тази статия ще намерите подробна информация за модулите, които можете да използвате при създаването на нови страници в магазина си. Чрез визаулния конструктор на страници, вие имате възможността съвсем лесно, бързо и сами да създадете напълно персонализиран дизайн, който да използвате за целеви страници, за начална страница или за страницата, която клиентите ви виждат след успешно финализирана поръчка.

Добавяне на модули

Влезте в контролния си панел, в секция Маркетинг > Целеви страници > Добави нова страница и изберете Визуален конструктор на страници.

Кликнете на бутона Добави нов ред и изберете колоните, в които ще създадете своите модул(и). Прочете повече за създаването на Целева страница тук. Статията включва и допълнителна информация за добавянето/редактирането на редове.   

В горното изображение избраната структура за реда е 2 колони разпределени в 5/6-ти и 1/6-та от реда. Във всяка от колоните можете да започнете да добавяте модули. Кликнете Добави нов модул и изберете какво искате да добавите в този ред. Към момента можете да използвате 18 вида модули, всеки от които да персонализирате чрез инструментите в него. Това са различните видове модули:
1.  Модул Заглавие
От падащото меню изберете каква да бъде големината на заглавието, а в празното поле, попълнете заглавието.

2.  Модул Текст
Използвайте текстовия редактор, за да добавите текст в полето и да го форматирате спрямо визията, която искате да постигнете.3.  Модул Продуктова витрина
Можете да създадете продуктова витрина и в нея да посочите заглавие на витрината, да настроите дали в тази витрина продуктите да се подреждат спрямо дата, име или на случаен принцип. Чрез филтрите изберете конкретни продукти, които искате да се визуализират в тази витрина или продукти с конкретен производител, категория или таг. Използвайте опцииите за Брой продукти и Продукти на ред, за да настроите начина, по който желаете продуктите в тази витрина да бъдат визуализирани.

4.  Модул Витрина с категория или производител
Използвайте този познат за вас вече модул, за да добавите витрина с категории или производители и посочите колко на брой и кои категории или производители искате да визуализирате в тази страница.

5.  Модул Изображения
Добавете този модул и го настройте като качите изображение от мястото за съхранение или външен линк. Задайте в модула дали искате това изображение да съдържа линк и към какво. Изберете дали в този модул да се съдържат повече от едно изображения и по колко на ред искате да се визуализират.


6.  Модул Код

С този модул можете да добавите директно в празното поле HTML код или script, който ще се визуализира в страницата, която създавате.


        7.  Модул РазделителЧрез този модул можете да създадете разделител за другите модули, които добавяте в редовете на страница си. От настройките можете да зададете какви да бъдат стила, позицията, цвета, отстоянията и големината на разделителя.

8.  Модул Видео
Изберете този модул, ако искате да добавите видео в реда на страницата, която създавате. Достатъчно е да посочите източника на видеото от падащото меню и да поставите линка или кода на видеото директно в празното поле.


9.  Модул Слайдър
Използвайте слайдъра, ако искате да добавите няколко изображения в една секция, които да се сменят спрямо настройките, които добавите. Можете да изберете дали изображението да бъде от край да край, да сложите надпис, да контролирате дали слайдърът да има бутони и индикатори и как да се стартира и анимира (с Fade или Slide). Можете да прочете повече за слайдъри тук


        10.   Модул Слайдър с текстЧрез този слайдър можете да добавите няколко текстови полета в една секция, които да се сменят спрямо настройките, които добавите. Използвайте текстовия редактор, за да добавите текст в полето и да го форматирате спрямо визията, която искате да постигнете. Можете да изберете дали текстовете да бъдат от край до край, да контролирате дали слайдрът да има бутони и индикатори и как да се стартира. Можете да прочете повече за слайдъри тук

11.  Детайли на поръчка

Добавяйки този модул, ще активирате в страницата секция, в която ще се визуализират детайлите на вече направена от клиента поръчка. Подходящо е да използвате този модул, ако създавате страница, която ще използвате за Страница при успешна поръчка (Thank you page). Можете да персонализирате тази страница като добавите този модул и включите секция с продукти, изображения и/или текстове.

12.  Секция Пакети

Добавяйки този модул, ще активирате в страницата секция, в която ще се визуализират продуктовите пакети, които сте създали в магазина си. Изберете пакета, който да поставите в целевата страница от падащия списък, а от настройките задайте броя на продуктите, които се визуализират и колко продукта да има на ред. Вижте как да създадете продуктови пакети тук.

13.  Instagram снимки

С този модул можете да добавите в страницата, която създавате секция с Instagram снимки от профила на магазина ви. Можете да настроите детайлите да бъдат различни от тези, които сте запазили за основната част от магазина си. За да може тази секция да се визуализира, е необходимо първо да включите интеграцията с Instagram.

14.  Yotpo Коментари

С този модул можете да добавите в страницата, която създавате секция с Yotpo Коментари от профила на магазина ви. Можете да настроите детайлите да бъдат различни от тези, които сте запазили за основната част от магазина си. За да може тази секция да се визуализира, е необходимо първо да включите интеграцията с Yotpo.

15.  Модул Продукт

С този модул можете да визуализирате конкретен продукт и да персонализирате какви негови детайли конкретно да се виждат. Модулът ви дава свободата да контролирате точно къде и как да представите конкретни продукти на клиентите си. Опциите, които съдържа са същите, с които разполагате в управлението на модула детайлна страница на продукт, до който имате достъп по подразбиране в контролния панел на магазина си.

16.  Модул бутон Добави в количката
С този модул можете да визуализирате бутон, който при натискане, ще добави избрания в модула продукт директно в количката на клиента. Тази функционалност ви позволява да изградите напълно различна визия за представяне на продукта и едновременно с това бутонът за купуване да бъде съобразен с дизайна, който използвате за магазина си по подразбиране.

17.  Модул Бутон
Използвайте този модул, ако искате бързо и лесно да създадете бутон, който да отваря линка, който настроите. Можете да заложите кой линк да се отваря при клик на бутона, какъв да бъде текста на бутона, цвета, позицията, както и дали бутонът да заема мястото на целия модул по ширина и дали да отваря в нов прозорец приложения линк. Дизайнът на бутона ще е съобразен по подразбиране с дизайна, който използвате.

18.  Модул Статии

С този модул можете да визуализирате блога, който сте създали в магазина си и в страницата, която създавате. Настройките ви позволяват да зададете общ брой на статии, видими в предназначеното за модула място, където ги добавяте, както и брой на статии на ред. Дизайнът (основните характеристики на външия вид) на статиите ще е съобразен по подразбиране с дизайна, който използвате за магазина.

Допълнителна информация за Целевите страници

Създаване на Целеви Страници
Редакция и назначаване на Целеви Страници