Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία και τις λειτουργικότητες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε κατά τη δημιουργία νέων σελίδων στο κατάστημα σας. Με τον οπτικό επεξεργαστή σελίδων, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε εύκολα, γρήγορα και αυτόματα έναν πλήρως προσαρμοσμένο σχεδιασμό (design) που να τον χρησιμοποιείτε για τις σελίδες προορισμού, την αρχική σελίδα ή τη σελίδα που βλέπουν οι πελάτες σας μετά από μια ολοκληρωμένη παραγγελία.


Στο άρθρο αυτό θα βρείτε:Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου, στην ενότητα Μάρκετινγκ > Σελίδες προορισμού > Προσθήκη νέας σελίδας και επιλέξτε τον Οπτικό Επεξεργαστή σελίδων.
Η σελίδα σας θα αποτελείται από σειρές και ενότητες που θα μπορείτε να προσθέτετε, να αντιγράφετε και να προσαρμόζετε. Για να δημιουργήσετε τη δομή της σελίδας θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια σειρά.

Προσθέστε μια νέα σειρά

1.  Κάντε κλικ στο πράσινο πλήκτρο Προσθήκη νέας σειράς για να επιλέξετε τη δομή της πρώτης σειράς της σελίδας.
2.  Επιλέξτε τη δομή της σειράς κάνοντας κλικ σε μια από τις ενότητες που βλέπετε παρακάτω:
Κάθε σειρά που προσθέτετε μπορεί να χωριστεί σε στήλες με τις εξαρτήσεις που περιγράφονται στα μοντέλα. Αφού επιλέξετε ότι θέλετε για παράδειγμα να έχετε μια σειρά από 2 στήλες, η πρώτη από τις οποίες θα καταλαμβάνει τα 5/6 της σελίδας και η δεύτερη το υπόλοιπο 1/6 της, μπορείτε να προσθέσετε και τις διαθέσιμες ενότητες σε κάθε στήλη.

Προσθήκη ενοτήτων

Στην παραπάνω εικόνα, η επιλεγμένη δομή για τη σειρά αποτελείται από 2 στήλες κατανεμημένες στα 5/6 και στο 1/6 της σειράς. Σε κάθε στήλη μπορείτε να προσθέσετε ενότητες. Κάντε κλικ στην Προσθήκη νέας ενότητας και επιλέξτε αυτό που θέλετε να προσθέσετε στη σειρά αυτή. Μέχρι στιγμής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 18 ενότητες, καθεμία από τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε μέσω των εργαλείων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάθε ενότητα που μπορείτε να προσθέσετε, μεταβείτε εδώ.

Επεξεργασία σειρών

Για να έχετε απεριόριστες ευκαιρίες στη δημιουργία των σελίδων σας, η ομάδα του CloudCart έχει αναπτύξει εργαλεία που μπορείτε να εφαρμόζετε σε κάθε σειρά.

1.  Ρυθμίσεις σειράς

Αυτό το εργαλείο σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το φόντο της σειράς. Το φόντο μπορεί να αποτελεί μια εικόνα που έχετε επιλέξει εκ των προτέρων, μια εξωτερική εικόνα ή απλά ένα χρώμα που έχετε ορίσει ή θέλετε να επιλέξετε από την παλέτα χρωμάτων. Μπορείτε να ορίσετε το διάκενο γύρω από τη σειρά σε σχέση με τις υπόλοιπες σειρές της σελίδας σας ή σε σχέση με τον τίτλο και το υποσέλιδο της.

2.  Αντιγραφή της σειράς
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή αντιγραφής μιας σειράς, αντί να προσθέσετε μια νέα με τις ακριβώς ίδιες στήλες. Αντιγράψτε τη σειρά σε περίπτωση που θέλετε να δείτε πώς θα εμφανίζεται η ίδια δομή με τροποποιημένες ενότητες.

3.  Μετακίνηση της σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της γραμμής που έχετε δημιουργήσει. Αυτό θα σας επιτρέψει να εργαστείτε γρήγορα και εύκολα για να επιτύχετε την καλύτερη όψη της σελίδας που δημιουργείτε.

4.  Διαγραφή της σειράς

Με ένα μόνο πλήκτρο μπορείτε να διαγράψετε κάθε μια από τις γραμμές που έχετε δημιουργήσει.

Επεξεργασία ενοτήτων

Κάθε ενότητα που δημιουργείτε στις στήλες της σειράς μπορεί να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί, να μετακινηθεί και να διαγραφεί μέσω της χρήσης των εργαλείων που έχουμε σχεδιάσει για τη δική σας διευκόλυνση και για να σας δώσουμε την ευκαιρία να επιτύχετε την όψη και την εμφάνιση που επιθυμείτε χωρίς να κατέχετε ειδικές τεχνικές ή design δεξιότητες.

1.  Επεξεργασία ενότητας
Με ένα μόνο πλήκτρο/μια επιλογή θα μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε όλες τις ρυθμίσεις της ενότητας που έχετε επιλέξει και που θέλετε να επεξεργαστείτε για να επιτύχετε μια καλύτερη όψη.

2.  Αντιγραφή ενότητας
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης για να αντιγράψετε την ενότητα, έτσι ώστε να επεξεργάζεστε εύκολα και γρήγορα μέσω του οπτικού επεξεργαστή σελίδων

3.  Μετακίνηση της ενότητας
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης για να μετακινήσετε την ενότητα και μέσω μεταφοράς και απόθεσης (Drag & Drop) μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της ενότητας σε άλλη στήλη ή σειρά.

4.  Διαγραφή ενότητας
Με ένα πλήκτρο θα μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε δημιουργημένη ενότητα.

Κύριες ενότητες της σελίδας

Στο κύριο μενού του οπτικού επεξεργαστή της σελίδας θα βρείτε την επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του Header (στο επάνω μέρος του καταστήματος) και το Footer (κάτω μέρος του καταστήματος). Ο σχεδιασμός (το design) και τα μενού των ενοτήτων Header και Footer ρυθμίζονται από τον πίνακα ελέγχου του καταστήματος, μέσω της ενότητας Κατάστημα > Καθοδήγηση. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα της ενεργοποίησης εδώ, μπορείτε να ορίσετε εάν αυτές οι ενότητες θα αποτελούν μέρος της σελίδας που δημιουργείτε. Εφόσον χρησιμοποιείτε τη σελίδα αυτή για αρχική, τότε είναι καλό να αφήσετε τα Header και Footer ενεργά, αλλά για παράδειγμα, εφόσον χρησιμοποιείτε τη σελίδα για τη δημιουργία των δικών σας σελίδων προορισμού και σελίδων διαφημίσεων όπου δεν επιθυμείτε να αποσπάτε την προσοχή των πελατών σας με οτιδήποτε άλλο εκτός από τις πληροφορίες που υπάρχουν ήδη στη σελίδα, τότε μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Header και Footer.

Ρυθμίσεις σελίδας

Μόλις τελειώσετε με τον σχεδιασμό της σελίδας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού στη δεξιά πλευρά του οπτικού επεξεργαστή για να κάνετε τις βασικές ρυθμίσεις.

1.  Όνομα σελίδας - εδώ θα εμφανίζεται το προσωρινό όνομα της σελίδας που έχει ορίσει το σύστημα. Όταν ολοκληρώσετε το σχεδιασμό, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της σελίδας και να το προσαρμόσετε ανάλογα με τους στόχους της ίδιας της σελίδας.


2Σύνδεσμος σελίδας - Μπορείτε να ορίσετε ένα άλλο όνομα συνδέσμου της σελίδας σε αυτό το πεδίο. Ο σύνδεσμος της σελίδας θα αποτελείται από imetonamagazina.com/page/imenalink


3.  Τίτλος SEO - εισαγάγετε εδώ έναν μοναδικό SEO τίτλο της σελίδας


4.  Περιγραφή SEO - σε αυτό το πεδίο μπορείτε να εισαγάγετε την SEO περιγραφή της σελίδας


5 Ιστορικό αλλαγών - Μέσω αυτού του εργαλείου μπορείτε να επαναφέρετε την κατάσταση της σελίδας και να κάνετε προεπισκόπηση αυτής πριν ή μετά την προσθήκη των σειρών και των ενοτήτων.


6.  Ανασκόπηση - Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να δείτε μια προεπισκόπηση της σελίδας. Λάβετε υπόψη ότι ο σύνδεσμος που ανοίγει για την προεπισκόπηση της σελίδας θα σας ζητήσει την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου σας, επομένως δεν θα είναι διαθέσιμος σε άλλους χρήστες.


7.  Δημοσίευση - αυτή η επιλογή θα δημοσιεύσει τη σελίδα σας και θα ενεργοποιήσει τον πραγματικό σύνδεσμο προς εκείνη.

Εκχώρηση σελίδας

Μέσω της επιλογής Επιστροφή στις στατικές σελίδες, που θα βρείτε στην επάνω αριστερή γωνία, θα μπορείτε να επιστρέψετε στον πίνακα ελέγχου του καταστήματος σας για να καθορίσετε τον λόγο για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η δημιουργημένη σελίδα.
1. Όνομα - στην πρώτη στήλη βλέπετε την ονομασία της σελίδας και μια επιλογή για να ανοίξετε τη σελίδα


2.  Ανατέθηκε προς - χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε το είδος της σελίδας:

Στατική σελίδα - σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο της σελίδας και να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς εκείνη, όπως για παράδειγμα στο μενού καθοδήγησης του καταστήματος σας
Αρχική σελίδα - Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο εφόσον επιθυμείτε η σελίδα αυτή να είναι η αρχική του καταστήματος
Σελίδα ολοκληρωμένης παραγγελίας - επιλέξτε αυτήν την ανάθεση εφόσον επιθυμείτε η σελίδα να εμφανίζεται στους πελάτες σας μετά από κάθε επιτυχή ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.


3.  Ενεργό - χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για τη γρήγορη και εύκολη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των σελίδων από τη λίστα

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του οπτικού επεξεργαστή σελίδων είναι ότι είναι πλήρως συμβατός με το βασικό σχεδιασμό που έχετε επιλέξει για το κατάστημα σας. Καθώς δημιουργείτε τις σελίδες σας και επεξεργάζεστε την προσαρμογή των σειρών και των ενοτήτων, το σύστημα προσαρμόζεται στο βασικό σχεδιασμό του καταστήματος σας, έτσι ώστε η σελίδα που δημιουργείτε να μοιάζει με τον αρχικό σχεδιασμό, με τα ανάλογα οπτικά στοιχεία, τις γραμμές και γενικά την βασική όψη.

Τα σχέδια που υποστηρίζουν τη λειτουργικότητα του οπτικού επεξεργαστή είναι: Motivation, Echappe, Flair, Knowledge, Summer, InLabs, Living, GameOn, GameOfDrones, Construction, Jeans, Bond και ThemeX.

Στα παρακάτω άρθρα θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες προορισμού

Επεξεργασία και εκχώρηση σελίδων προορισμού
Προσθήκη ενοτήτων στις σελίδες προορισμού