Η έκπτωση αυτή σάς επιτρέπει να κάνετε μια προσφορά όπου ο πελάτης αγοράζοντας ένα προϊόν παίρνει και ένα δεύτερο, είτε μειωμένο, είτε δωρεάν!

Προσθήκη έκπτωσης: Αγοράζοντας το X παίρνετε και το Y

1.  Μεταβείτε στην ενότητα Μάρκετινγκ > Έκπτωση > Προσθήκη έκπτωσης

2.  Επιλέξτε την έκπτωση:
Το παράθυρο των ρυθμίσεων που θα ανοίξει μοιάζει κάπως έτσι:

3.  Όνομα - Ορίζετε πώς θα ονομάζεται η έκπτωση σας, για παράδειγμα: Προσφορά με έκπτωση 50%

4.  Προϋπόθεση της έκπτωσης - Εδώ επιλέγετε το προϊόν που θα αγοράσει αρχικά ο πελάτης και το προϊόν που θα λάβει, είτε με κάποια έκπτωση, είτε δωρεάν.

Παράδειγμα:


Μπορείτε να επιλέξετε η έκπτωση να είναι σταθερό ποσό, ποσοστό %, δωρεάν προϊόν


5.  Ομάδες πελατών - Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός θα είναι ενεργός για όλους τους πελάτες ή μόνο για συγκεκριμένες ομάδες. Για να επιλέξετε τις ομάδες πελατών, κάντε κλικ στο κενό πλαίσιο (κουτάκι) δίπλα από το όνομα της ομάδας.

6. Ισχύ - Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την περίοδο για την οποία θα ισχύει η Έκπτωση. Είναι υποχρεωτικό να καθορίσετε μια ημερομηνία έναρξης ορίζοντας την από το ημερολόγιο. Μπορείτε να καθορίσετε μια ημερομηνία λήξης ή να αφήσετε τον κωδικό με το status - Δεν λήγει ποτέ.


Δείτε πώς να δημιουργήσετε άλλα είδη εκπτώσεων σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου Βοήθειας μας.