Тази отстъпка ви позволява да предложите на клиента при закупуване на определен от вас продукт да получи друг продукт с намалена цена или безплатно!

Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y

1.  Отидете в секция Маркетинг > Отстъпки > Добави Отстъпка

2.  Изберете вида отстъпка "Купи Х вземи Y:
3. Въведете името на отстъпката (то е за вътрешно ползване и няма да е видимо за клиентите):
4. Условие на отстъпката - изберете продукт, при закупуването на, който клиента ще получи възможност за закупуване на друг с намалена цена (фиксирана сума или процент) или безплатен такъв (също е необходимо да изберете, кой ще бъде втория продукт).


Пример:

5. Клиентски групи - Тук можете да изберете дали отстъпката да е активна за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи, които имате във вашия магазин . За да изберете конкретни Клиентски групи, кликнете в празното квадратче до името на групата.
6. Валидност - в тази секция е нужно да изберете периода на валидност на отстъпката. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.

7. За да запазите създадената отстъпка, натиснете бутона в горния десен ъгъл на екрана Добави отстъпка.


Вижте как да създадете други видове отстъпки в тази секция от нашия Помощен център.