Τα Πρόσθετα Πεδία είναι μια λειτουργικότητα στην ενότητα Πελάτες που σας επιτρέπει να συλλέγετε περισσότερα δεδομένα από τους πελάτες σας. Παράδειγμα: Μπορείτε να ζητήσετε φύλο ή ηλικία ή άλλα στοιχεία.

Προσθήκη πεδίου

Στον πίνακα διαχείρισης > Πελάτες > Πρόσθετα πεδία > Προσθήκη νέου πεδίου
1. Προσθέστε ένα όνομα στο πεδίο, προς επαγγελματική χρήση, καθώς και αυτό που θα είναι ορατό στο κατάστημα.

2. Επιλέξτε αν το πεδίο θα είναι απαραίτητο και ποιο θα είναι το είδος του.

3. Στο τελευταίο πεδίο, προσθέστε τις επιθυμητές τιμές

Παραδείγματα

1. Παράδειγμα πεδίου για την επιλογή φύλου
2. Έτσι θα είναι τα παραδειγματικά πεδία κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας

Στη συνέχεια, τα συλλεγμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τμηματοποίηση του κοινού υπό διάφορους δείκτες. Για παράδειγμα, όλοι οι χρήστες γυναικείου φύλου ηλικίας 20 με 45 ετών.