Допълнителни Полета е функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти. Пример: Можете да поискате пол или години или други данни.

Добавяне на Поле

Във вашия Админ панел > Клиенти > Допълнителни полета > Добави ново поле
1. Добавете име на полето, за служебно ползване, както и това което ще е видимо в магазина.

2. Изберете дали полето да е задължително и какъв да е типът му.

3. В последното поле добавете желаните стойности

Примери

1. Примерно поле за избор на пол
2. По този начин изглеждат примерните полета при завършване на поръчката


Впоследствие събраните данни могат да се ползват за сегментиране на аудиториите по различни показатели. Например, всички потребители от женски пол на възраст между 20 и 45 години.