Διαχείριση πελατών

Εισαγωγή και εξαγωγή πελατών μέσω αρχείου CSV
Παρακολουθήστε τα σύντομα βίντεο στην αρχή και στο τέλος αυτού του άρθρου και δείτε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να δημιουργήσετε και να διαχειριστεί...
Fri, 29 Ιαν, 2021 at 3:37 PM
Διαχείριση και πληροφορίες της ενότητας Πελάτες
Πελάτες είναι όλοι οι πιθανοί αγοραστές των προϊόντων σας. Με τη δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης των πελατών, όχι μόνο λαμβάνετε δεδομένα σχετικά ...
Wed, 27 Ιαν, 2021 at 3:46 PM
Πώς να προσθέσετε δεδομένα πελατών;
Το άρθρο αυτό,θα σας δείξουν πώς να δημιουργήσετε χειροκίνητα μια βάση πελατών στο κατάστημα σας και πώς να διαχειριστείτε τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες...
Fri, 29 Ιαν, 2021 at 3:39 PM
Δημιουργία και διαχείριση ομάδων πελατών
Οι ομάδες πελατών αποτελούν ετικέτες που μπορείτε να προσθέτετε σε συγκεκριμένους πελάτες και να σας βοηθήσουν στη διαχείριση της στρατηγικής μάρκετινγκ....
Fri, 29 Ιαν, 2021 at 3:40 PM
Πρόσθετα πεδία για τους λογαριασμούς των χρηστών
Τα Πρόσθετα Πεδία είναι μια λειτουργικότητα στην ενότητα Πελάτες που σας επιτρέπει να συλλέγετε περισσότερα δεδομένα από τους πελάτες σας. Παράδειγμα: Μπορε...
Wed, 27 Ιαν, 2021 at 3:56 PM
Δημιουργία και διαχείριση τμημάτων
 Η τμηματοποίηση των πελατών είναι μια ενέργεια μέσω της οποίας μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ομάδες (τμήματα) χρηστών, με κοινά κριτήρια. Ο σκοπός της...
Tue, 6 Απρ, 2021 at 4:39 PM
Πώς να αλλάξετε την τιμή ενός προϊόντος Bundle;
Αλλαγή της συνολικής τιμής για το Πακέτο Αφού επιλέξετε όλα τα προϊόντα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο πακέτο, η πλατφόρμα θα υπολογίσει τη συνολική τους ...
Fri, 29 Ιαν, 2021 at 3:41 PM