Такси и данъци

Такси и данъци
Какво представляват данъците и таксите? Доброто разбиране на данъците и различните такси е съществена част от управлението на вашия бизнес. Като онлайн т...
Sun, 18 окт, 2020 at 3:42 PM
Данъчно облагане в Европейския Съюз
Кога да начислявате ДДС? Ако имате CloudCart магазин и продавате продуктите си в ЕС или други региони извън Съюза, трябва да знаете кога да начислявате ДДС...
Mon, 19 окт, 2020 at 12:15 PM
Трансграничен ДДС
Ако продавате стоки извън територията на България в други страни членки на ЕС, трябва да следите продажбите си и дали тяхната стойност надвишава общия разме...
Sun, 18 окт, 2020 at 3:59 PM
Създаване и управление на данъци и такси
В тази статия ще разберете как да настроите различните данъци и такси във вашия CloudCart магазин. В тази статия ще намерите: Конфигуриране на данък ...
Mon, 19 окт, 2020 at 12:46 PM
Изключения, освобождаване и прилагане на различни ДДС ставки
Продукти с различна ДДС ставка ДДС ставката, която начислявате зависи от вида стоки, които продавате. Данъка добавена стойност, който прилагате, може да бъ...
Mon, 19 окт, 2020 at 12:24 PM
Как изчисляваме ДДС
Важно е да знаете как се изчисляват данъците, защото закръгляването може да доведе до известни несъответствия, когато говорим за изчисляване на ниво факт...
Mon, 19 окт, 2020 at 12:27 PM