Такси и данъци

Такси и данъци
Какво представляват данъците и таксите? Доброто разбиране на данъците и различните такси е съществена част от управлението на вашия бизнес. Като онлайн т...
Sun, 18 окт, 2020 в 3:42 PM
Данъчно облагане в Европейския Съюз
Кога да начислявате ДДС? Ако имате CloudCart магазин и продавате продуктите си в ЕС или други региони извън Съюза, трябва да знаете кога да начислявате ДДС...
Tue, 23 май, 2023 в 11:40 AM
Трансграничен ДДС
Важно! След промяната на правилата за ДДС от 1 юли, 2021 съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС бяха премахнати и заменени...
Tue, 23 май, 2023 в 11:57 AM
Създаване и управление на данъци и такси
В тази статия ще разберете как да настроите различните данъци и такси във вашия CloudCart магазин. В тази статия ще намерите: Конфигуриране на данък ...
Mon, 14 авг, 2023 в 9:08 AM
Изключения, освобождаване и прилагане на различни ДДС ставки
Продукти с различна ДДС ставка ДДС ставката, която начислявате зависи от вида стоки, които продавате. Данъка добавена стойност, който прилагате, може да бъ...
Mon, 19 окт, 2020 в 12:24 PM
Как изчисляваме ДДС
Важно е да знаете как се изчисляват данъците, защото закръгляването може да доведе до известни несъответствия, когато говорим за изчисляване на ниво факт...
Mon, 19 окт, 2020 в 12:27 PM
Данъци и такси FAQ
Как да настроя ДДС, така че да се начислява, когато поръчката е с адрес за доставка в България, но с адрес за фактуриране в страни освободени от ДДС (САЩ, К...
Wed, 1 дек, 2021 в 3:32 PM