Χρεώσεις και φόροι

Χρεώσεις και φόροι
Τι είναι οι χρεώσεις και οι φόροι; Η κατανόηση των φόρων και των διάφορων χρεώσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος στην διαχείριση της επιχείρησης σας. Ως διαδ...
Fri, 29 Ιαν, 2021 στο 10:36 ΠΜ
Φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πότε να χρεώνετε τον ΦΠΑ; Εάν έχετε κατάστημα στο CloudCart και πουλάτε τα προϊόντα σας στην ΕΕ ή σε άλλες περιοχές εκτός αυτής, τότε πρέπει να γνωρίζετε π...
Tue, 23 Μαι, 2023 στο 11:51 ΠΜ
Διασυνοριακός ΦΠΑ
Σημαντικό! Μετά την αλλαγή των κανόνων ΦΠΑ από την 1η Ιουλίου 2021, τα υφιστάμενα όρια για τις αποστάσεις πωλήσεις αγαθών εντός της ΕΕ έχουν καταργηθεί και...
Tue, 23 Μαι, 2023 στο 11:58 ΠΜ
Δημιουργία και διαχείριση φόρων και χρεώσεων
Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε τους διαφορετικούς φόρους και τις χρεώσεις στο CloudCart κατάστημα σας. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε: Διαμό...
Thu, 10 Αυγ, 2023 στο 2:16 ΜΜ
Εξαιρέσεις, απαλλαγή και εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ
Προϊόντα με διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ Ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζετε εξαρτάται από το είδος των προϊόντων που πουλάτε. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που π...
Fri, 29 Ιαν, 2021 στο 10:58 ΠΜ
Πώς υπολογίζεται ο ΦΠΑ
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πώς γίνετε ο υπολογισμός των φόρων, διότι η στρογγυλοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ασυνέπειες όσον αφορά τον υπολογισμό σε επ...
Fri, 29 Ιαν, 2021 στο 10:59 ΠΜ