Кога да начислявате ДДС?

Ако имате CloudCart магазин и продавате продуктите си в ЕС или други региони извън Съюза, трябва да знаете кога да начислявате ДДС върху продажбите си и коя ставка да приложите в различните случаи.


Ако годишния ви оборот е под определен праг, не е нужно да регистрирате фирмата си по ДДС. В този случай не начислявате ДДС върху продажбите си, независимо от коя страна са клиентите ви, и можете да пропуснете описаните стъпки по-долу. Ако вашият бизнес е регистриран по ДДС, трябва да начислите ДДС на някои от клиентите си и да включите своя ДДС номер във фактурите си.

Важно! След промяната на правилата за ДДС от 1 юли, 2021 съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС бяха премахнати и заменени с нов праг за целия ЕС от 10 000 евро. Под този праг от 10 000 евро дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС могат да продължат да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице. Прочетете повече тук. 


Дали да начислите ДДС при конкретна продажба зависи от това, от коя държава е вашият клиент и дали е физическо лице или фирма.


Облагане с ДДС при:

1. Продажба на стоки в държавата, в която е регистрирана фирмата ви

Когато продавате във вашата страна, от вас се изисква да начислявате ДДС, ако вашата компания е регистрирана по ДДС. 

  • Ако клиентът е от същата страна, независимо дали е компания (B2B) или физическо лице, ДДС е винаги приложим.


2. Продажба на стоки в друга държава от Европейския съюз

Ако оперирате на чужд пазар в държава-членка на ЕС, е важно да вземете под внимание, дали клиентът ви е фирма или физическо лице.

  • Ако продавате даден продукт на фирма  (B2B), регистрирана  по ДДС в друга държава от ЕС,  не трябва да начислявате ДДС върху тази продажба. Този клиент трябва да плати ДДС в собствената си държава по приложимата там ставка.
  • Ако продавате същия продукт на физическо лице от друга държава от ЕС, трябва да начислите ДДС върху тази продажба по ставката, приложима във вашата страна (за България 20%). Съществуват и изключения, при които може да се наложи да начислите ДДС по ставката, приложима в държавата на клиента, ако общата стойност на продажбите ви надвишава прага от EUR 10 000. Тогава сте длъжни да се регистрирате по ДДС в чуждата държава, в която продавате и да прилагате тамошната ставка върху продажбите си.


Списък с държави, членки на Европейския съюз, които влизат в зоната за ДДС

        'AT', // Austria
'BE', // Belgium
'BG', // Bulgaria
'HR', // Croatina
'CY', // Cyprus
'CZ', // Czech Republic
'DK', // Denmark
'EE', // Estonia
'FI', // Finland
'FR', // France
'DE', // Germany
'GB', // Great Britain
'GR', // Greece
'HU', // Hungary
'IE', // Ireland
'IT', // Italy
'LV', // Latvia
'LT', // Lithuania
'LU', // Luxembourg
'MT', // Malta
'NL', // Netherlands
'PL', // Poland
'PT', // Portugal
'RO', // Romania
'SK', // Slovakia
'SI', // Slovenia
'ES', // Spain
'SE', // Sweden


3. Продажба на стоки извън Европейския съюз

Ако продавате стоките си на клиенти извън ЕС, тогава не начислявате ДДС. Имате право обаче да приспаднете ДДС-то, което сте платили, за разходи пряко свързани с дейността, която извършвате.


В някои страни има разлики в ставките на ДДС за определени категории продукти. За повече информация прочетете статията за Изключения, освобождаване и прилагане на различна ДДС ставка в нашия помощен център, за да знаете как правилно да настроите данъците в магазина си.