В тази статия ще разберете как да настроите различните данъци и такси във вашия CloudCart магазин. 


В тази статия ще намерите:


За да начислите ДДС на някои клиенти, а на други не, е необходимо да създадете Глобален и Локален данък. Това означава, че всички клиенти, без значение откъде са, ще виждат цените с ДДС в процеса на пазаруване в магазина или в момента на плащане при завършване на поръчката. 


В случай, че клиент въведе чужд ДДС номер (напр. Унгарски) при плащане, CloudCart ще се опита да потвърди този номер и ако е валиден, тогава ДДС ставката  ще бъде автоматично премахната от общата сума на поръчката. Системата знае кои държави са част от Европейския съюз. Услугата, която използваме е https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ - VIES.


Важно е да отбележим, че дори, ако клиент въведе местен адрес за доставка, но с чуждестранен ДДС номер в данните за фактура, то тогава, без значение, че стоките ще бъдат доставени на посочен адрес във вашата държава, при плащане ДДС ще бъде премахнат от крайната сума на поръчката. 

Важно: Системата премахва ДДС, само въз основа на адреса за фактуриране въведен от клиента, не на този за доставка.

Пример: Ако клиент въведе чуждестранен адрес за доставка, но не е посочил валиден ДДС номер в данните си за фактура, системата няма да приспадне ДДС от тази поръчка. 


Нека да преминем към настройките!

Конфигуриране на данък 

1. Влезте в админ панела на вашия магазин, от менюто изберете Настройки > Данъци и такси. В горния десен ъгъл на екрана, натиснете бутона Добави данък. Оттам ще можете да конфигурирате данък глобално или за конкретен регион. 


Моля, обърнете внимание, че ако първо създадете локален (местен) данък, без да сте създали глобален такъв, системата ще го добави автоматичо към списъка с данъци.

2. В отворилия ви се прозорец, в съответните полета, въведете  Име (местен данък, глобален данък и т.н.) и Описание  на данъка, който добавяте. Тази информация ще бъде видима за вашите клиенти.

3. В полето "Стойност" въведете процента на данъчната ставка, която ще прилагате.

4. В секцията "Цените са с включено ДДС" трябва да вземете под внимание дали вашият магазин оперира в Европейския съюз и на кого продавате - фирми (B2B) или физически лица.

  • Ако сте активирали бутона, това означава, че всички цени, които клиентите виждат в магазина ви в процеса на пазаруване, ще са с включен ДДС. Ако посочените цени на продуктите в магазина ви са с включен ДДС, опцията трябва да бъде активирана от бутона ON/OFF
  • Ако опцията е деактивирана, цените, които клиентите ще виждат в магазина, ще бъдат без ДДС. Данъка ще бъде добавен към цените на продуктите, при последната стъпка от пазаруването - при плащане. Ако цените на продуктите, които сте задали в магазина си не са с включен ДДС, опцията трябва да е деактивирана от бутона ON/OFF.

Ако продавате стоки само на фирми, не е нужно да начислявате ДДС върху продажбите си. Но ако продавате и на фирми (B2B) и на физически лица, задължително трябва да добавите ДДС.

Най-важната разлика, когато става въпрос за начисляване на ДДС и генериране на фактури, е дали вашият бизнес е регистриран по ДДС или не. След промяната на правилата за ДДС от 1 юли, 2021 съществуващите прагове за дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС бяха премахнати и заменени с нов праг за целия ЕС от 10 000 евро. Под този праг от 10 000 евро дистанционните продажби на стоки в рамките на ЕС могат да продължат да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчнозадълженото лице.


5. В раздела „Такси за райони“ може да определяте дали данъкът да се прилага глобално или локално за определени региони от бутона ВКЛ. / ИЗКЛ. Ако сте деактивирали бутона и искате да прилагате данъка за определен регион, от падащото меню можете да изберете такъв.

В случай че сте избрали да прилагате данъка за определен район може да активирате опцията "One Stop Shop". При включена опция ще се начислява ДДС на юридически лица.

 


Ако не намирате региона, за който искате да настройте данъка, трябва да създадете географски зони от секция Настройки > Географски зони в основното меню на админ панела.


6. „Основания за неначисляване на ДДС“ - в това поле трябва да добавите пояснителен текст, ако не начислявате ДДС. Например, ако продавате само на други фирми извън вашата страна, не сте задължени да начислявате ДДС.

7. В последните два раздела „Изключения по региони“ и „Изключения по категории“ можете да създавате изключения за прилагане на ДДС и да променяте стойността на данъчната ставка, според региона и/или категорията на всеки един продукт в поръчката чрез кликане на "Добави изключение" в съответната секция.

  • Може да създавате изключения според региона, като всяко едно изключение, може да бъде с различно наименование, регион и стойност.

  • При създаване на изключения по категории може да изберете и регион, който да служи за допълнително дефиниране на изключението. Ако даден продукт принадлежи към тази категория (и регион), зададената стойност на данъчната ставка ще бъде приложена към него. Ако в една поръчка присъстват продукти, от различни категории, с различен ДДС, клиентът ще вижда обложените данъци, както и наименованието на данъка за всеки един продукт поотделно.
  • Ако има приложена обща отстъпка за избраните продукти,  тя ще се раздели пропорционално на всички продукти в количката според цената на продукта и към получения резултат ще се добави данъчната ставка на всеки артикул.


ДДС ставката, която трябва да приложите зависи от типа продукти, които продавате. Възможно е да приложите по-ниска или по-висока ставка за една или повече категории продукти. Пример за такава необходимост е намаленият в много страни, данък на продукти от категория "Книги". Тук може да видите данъчните ставки за продукти от различни категории приложими в държавите-членки на ЕС.

*Имайте предвид, че някои от споменатите в този файл ДДС стойности може да са променени, в следствие на Covid-19 пандемията.

Винаги се консултирайте с местен данъчен орган, за да сте сигурни, че начислявате правилните данъчни ставки в магазина си.

Конфигуриране на данък при упражняване на дейност само в една държава

Ако искате да продавате само в една държава, трябва да премахнете автоматично създадения Глобален данък и да запазите само Локалния, както и да изберете държавата, в която продавате, в настройките на всеки метод на доставка, който използвате.


Това може да стане от Настройки > Доставки, изберете метод/и за доставка. В отворили ви се прозорец, секция Региони за доставка, от падащото меню изберете държавата, в която продавате. Ако не я намирате, може да я добавите от секция Настройки > Географски зони в основното меню на админ панела.

Конфигуриране на такси

В CloudCart  магазина си имате възможност да създавате и допълнителни такси, които да бъдат добавяни към общата стойност на поръчката (такса опаковка, такса торбичка и др). 

При добавените такси не важат изключения по регион за ДДС, ако сте създали такива. Всички такси винаги се облагат с глобания ДДС.


1. За да създадете определена вид такса, влезте в админ панела си, от менюто изберете Настройки > Данъци и такси. В горния десен ъгъл на екрана, натиснете бутона Добави такса. 

2. В отворилия ви се прозорец попълнете името и описанието на таксата, която създавате. Изберете дали да е процент или конкретна сума, както и нейната стойност. Всеки вид такса може да се дефинира според определен регион или да се прилага глобално. 


Можете да зададете три вида такси - "Такси за райони", Такса за метод за плащане" и Такси за метод за доставка".


Въпреки че, нашата цел е да ви запознаем добре с правилата за прилагане на такси и данъци и да ви помогнем да зададете правилните настройки в магазина си според вашия тип бизнес и регионите, в които оперирате, за да сте сигурни и да се уверите, че начислявате на клиентите си правилните данъчни ставки върху продажбите и плащате данъците си правилно, ви препоръчваме винаги да се консултирате с местен данъчен орган или данъчен счетоводител.