В тази статия ще намерите:

Детайлен преглед на абонат

За да получите детайлна информация за даден абонат, кликнете върху името му от списъка ви с абонати от меню Кампании > Абонати, и ще ви се отвори страничен панел с данните за този абонат. 


Общ преглед

  • Първата част съдържа подробна информация за общия брой изпратени и успешно получени съобщения през различните комуникационни канали; 
  • Процентите на кликване, отваряне, конвертиране, както и общата стойност на поръчките, които този абонат е направил. 
  • Дата на абониране, дата на обновяване на профила (профилът бива обновяван, когато са се случили някакви нови събития, например, потребителят е отворил имейл, който сте му пратили, последвал е някакъв линк и др), типа потребител (клиент или абонат), Държава и информация откъде се е абонирал този потребител.

Канали

  • Във втората част може да видите каналите и информация за идентифицирането на една персона, спрямо акаунтите, устройствата и логин данните, които е ползвала. 
Всички активни записи, които се използват при кампаниите са в черно, неактивните са в светло сиво. Активни са записите, които персоната е използвала последно. 


Всички тези данни се вземат предвид, за да се създаде една персона. Въпреки че, даден потребител може да е използвал различни имейли например или телефонни номера, нашият AI инструмент ще комбинира всички останали данни (вижте повече тук), за да засече, че става въпрос за един и същи потребител. 


Последният използван телефонен номер или имейл се вземат предвид, когато се изпрашат кампании. Ако решите да изтриете даден запис, предишния такъв от списъка ще бъде зададен по подразбиране.


С кликване върху съответния канал може да редактирате данните, които виждате:

  • Идентифицирани устройства на абоната - в тази секция ще намерите инфорация за всички устройства, идентифицирани за даден абонат - типа устройство, операционната система, производителя, модела, откъде идва дадената персона на сайта (директно на сайта, Google, Facebook, Instagram и др.), UTM тагове (може да ги използвате след това за създаване на различни сегменти), както и уникалното потребителско ID.


При създаване на сегменти може да използвате информацията за типа устройство, операционната система, производителя, както и модела, за да създадете различни филтри, с които да сегментирате абонатите си и да насочите правилно кампаниите си след това. Например, може да покажете различни аксесоари или други устройства подходяши за потребители със Samsung устройства.


  • Сегменти, в които участва абоната -  тук може да видите информация в колко сегмента е включена съответната персона спрямо действията й и сегментите, които сте създали.

  • Потребители, с които е свързан абоната - в тази секция ще видите информация за всичките клиенти, с които е свързана персоната - имена и имейл адреси. 

Като администратор вашите действия и събитията (преглеждане на определени страници, покупка и т.н. няма да бъдат вземани под внимание и няма да се отчитат заедно с тези на потребителите.


Тагове

В тази секция може да добавяте различни тагове за всяка персона, които да използвате за сегментиране.

Вижте още:

Идентификация на абонати и техните устройства

Импортиране на абонати