Сегменирането може да се осъществява и на ниво количка. Може да разграничите клиентите си според сумата на количката, метода на доставка или плащане, или изоставена количка

Количка

Имате опцията да създавате най-различни условия спрямо нуждите на бизнеса си:

Клиент

Тук можете да изберете конкретни клиенти или да оставите полето празно. И в двата случая може да избирате различни условия, които да добавите:

Спрямо държавата на клиента (може да бъдат посочени и конкретни градове), клиентската група, дата на регистрация и таг на клиента може да създадете различни комбинации:

Продукт

Продукт от количката - може да изберете конкретни продукти, които са или не са в количката и да добавите допълнителни условия след това като сума на продуктите, средна стойност на количката, производител и т.н.

И тук комбинациите и условията могат да бъдат най-различни, спрямо вашите цели. На снимката по-долу може да видите примерен вариант:


Важно! Обърнете внимание, че когато добавяте условие за категория на продукта, ако към категорията, която сте избрали има и подкатегории, то продуктите в тази подкатегория няма да бъдат включени в условието. 

В условието се включва само крайната категория, която изберете. Ако към нея няма прилежащи продукти, то тогава това условие няма да даде резултат. 


Вижте и други начини за сегментиране в тази секция от Помощния ни център.