Η τμηματοποίηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο του καλαθιού αγορών. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τους πελάτες σας σύμφωνα με την αξία του καλαθιού, τον τρόπο παράδοσης ή πληρωμής ή σύμφωνα με την κατάσταση (εάν είναι εγκαταλελειμμένο το καλάθι).

Καλάθι αγορών

Έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε διαφορετικές συνθήκες ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας:

Πελάτης

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένους πελάτες ή να αφήσετε το πεδίο κενό. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές συνθήκες για προσθήκη:

Ανάλογα με τη χώρα του πελάτη (μπορούν να καθοριστούν και συγκεκριμένες πόλεις), την ομάδα πελατών, την ημερομηνία εγγραφής και την ετικέτα του πελάτη, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικούς συνδυασμούς:

Προϊόν

Προϊόν καλαθιού - μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένα προϊόντα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στο καλάθι και να προσθέσετε επιπλέον όρους/προϋποθέσεις, όπως την ποσότητα των προϊόντων, τη μέση αξία του καλαθιού, τον κατασκευαστή κτλ.

Και εδώ οι συνδυασμοί και οι όροι μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τους στόχους σας. Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα:

Δείτε άλλους τρόπους τμηματοποίησης σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.