Процесът, който се случва преди да е направена самата поръчка, също спада към категория поръчки щo се отнася до сегментирането. 


Тук имате три опции, с които може да правите различни комбинации.

След като филтрите са избрани, системата на CloudCart ще селектира всички потребители, които отговарят на тези критерии.

Започнал е поръчка, но не я е завършил

Този филтър е подходящ за напомняне за изоставени колички. Може да избирате между няколко опции: сума на поръчка, метод на плащане или доставка, клиент или дата на създаване на поръчка, продукт към поръчката.

Може да създадете различни условия свързани със сумата на поръчката, датата й на създаване, да филтрирате според разплащателния или метод на доставка, конкретен клиент и/или продукт към поръчката. 


Не забравяйте, че когато създавате повече условия за един сегмент, те са свързани с логическо "И", което означава, че всички условия трябва да бъдат изпълнени.

В полето Клиент към поръчка може да не избирате конкретен клиент, а да добавите допълнително условие, което да филтрира според регион, клиентска група, дата на регистрация или таг на клиент.

Ако сте избрали Продукт към поръчката към него също може да добавяте допълнителни условия:

Можете да правите различни комбинации от филтри, като например, според броя пъти, в които даден продукт е участвал в поръчка, според средната цена на продуктите, количеството на продукта и други.

Поръчка 

Този филтър включва всичко свързано с поръчките като

  • Поръчка: сума на поръчките, дата, отстъпка към поръчката, метод на плащане и доставка, брой поръчки, UTM тагове, статус на изпращане на поръчката и др.


Когато говорим за отстъпки в този случай, става дума за отстъпки на ниво Количка (отстъпки, които са приложени на цялата поръчка). Такъв тип отстъпки са: Отстъпка с промоционален код, Отстъпка с множество промо кодове, Поръчка с обратно отброяване.
Не може да се използва условие за отстъпки към поръчка , които са за конкретни продукти или групи продукти, от първия тип отстъпки.


  • Регион: Държава на поръчката

  • Клиент: може да изберете конкретни клиенти или да оставитите полето празно и да добавите някои от следните допълнителни условия: държава на клиента, клиентска група или таг и дата на регистрация. 

Няма направени поръчки

Тук нямате допълнителни подусловия, които може да добавяте. Според зададения критерии, системата ще филтрира всички потребители, които нямат направени поръчки.

Вижте други начини за сегментиране в тази секция от Помощния ни център.