Отстъпки

Добавяне на Лейбъл за Отстъпка
CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете бързо да създадете Промо кодове за о...
Wed, 9 ноем, 2022 в 3:51 PM
Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y
Тази отстъпка ви позволява да предложите на клиента при закупуване на определен от вас продукт да получи друг продукт с намалена цена или безплатно! Добавя...
Wed, 9 ноем, 2022 в 3:53 PM
Добавяне на Глобална Отстъпка
CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове отстъпки. Можете да избирате дали отстъпката да...
Tue, 16 май, 2023 в 3:50 PM
Добавяне на Фиксирана Отстъпка
CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете бързо да създадете Промо кодове за о...
Wed, 9 ноем, 2022 в 3:54 PM
Добавяне на Отстъпка с Промоционален код
CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете бързо да създадете Промо кодове...
Tue, 16 май, 2023 в 4:03 PM
Добавяне на Количествена Отстъпка
Тази отстъпка ви позволява да намалите цената на даден продукт в зависимост от количество, което клиентът закупува. Добавяне на Количествена отстъпка 1.  ...
Wed, 9 ноем, 2022 в 3:59 PM
Добавяне на отстъпка с Брояч
Поръчка с обратно отброяване е тип отстъпката с таймер, който се появява в количката при създадена поръчка, с цел мотивиране на клиента да завърши поръчката...
Wed, 9 ноем, 2022 в 5:53 PM
Добавяне на Отстъпка с Продуктов етикет - Снимка
CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете да избирате дали отстъпката да е свъ...
Wed, 9 ноем, 2022 в 4:01 PM
Добавяне на Отстъпка с Множество промо кодове - Контейнер
Платформата CloudCart ви предлага различни начини и инструменти за развитието на вашия онлайн бизнес! Създаването на отстъпки за продуктите е важна час...
Wed, 9 ноем, 2022 в 4:01 PM
Отстъпки FAQ
В тази статия ще намерите: Защо клиентите ми не виждат Cross и Upsell офертите, които съм създал? Защо не се синхронизира правилно информацията за намале...
Wed, 9 ноем, 2022 в 3:40 PM