CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете бързо да създадете Промо кодове за отстъпка (Ваучери) за своите клиенти, които ще пазаруват дори повече с тях. Можете да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.

Добавяне на Отстъпка с промо код

Този вид отстъпка позволява на клиентите ви да въведат код, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично да видят отразена промяната в цената. За да създадете отстъпка с промо код следвайте следните стъпки:

1. Отидете в секция Маркетинг > Отстъпки > Добави Отстъпка

2. Изберете Отстъпка с промоционален код
3. Наименование - въведете името на отстъпката, която създавате.
4. Кликнете върху Генерирай код (кодът, който ще се генерира автоматично е този, който трябва да предоставите на клиентите си)
5. На Вид на отстъпката изберете вида отстъпка, която ще получи клиента с кода, който му предоставите:

 • Фиксирана сума: Това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле.
 • Процент %: Това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
 • Безплатна доставка: Тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.


6. На Да се прилага към изберете:

Всички отстъпки, които се прилагат към конкретни продукти, категории и др. се визуализират като отстъпки към продуктите. 
 • За всеки продукт:  отстъпката с промо код ще се прилага върху абсолютно всички продукти в магазина ви. 
 • Поръчки над: промо кодът ще се прилага само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле.  


При избор на "Поръчки над" имате допълнителна опция.

Запази отстъпката в поръчката: Ако е пусната опцията и при редакция на поръчка, в която участва тази отстъпка и условията не отговарят, отстъпката няма да бъде премахната.


 • Продукт: промо кодът ще се прилага само върху продуктите, които изберете от падащото меню.  
 • Продуктова категория: може да изберете определена категория (една или повече) от падащото меню. Промо кодът ще се прилага върху продуктите от избраните категории.  
Имайте предвид, че отстъпката ще се приложи САМО, ако избраната категория е основна на продукта (1-ви ред). 


 • Марка: промо кодът  ще се прилага върху продукти от избраните марки (производители).  
 • Колекции: отстъпката ще се прилага върху продукти от селектираната колекция/и. 
 • Колекция и Марка: Комбинация от двете по-горни опции.


Когато целта на отстъпката е за "поръчки над", отстъпката се прилага към тоталите на поръчката. Във всички останали случаи, изброени по-горе (пр. "за всеки продукт", "продукт" и т.н.) отстъпката се прилага към всеки продукт, който участва в конкретното условие. 


Когато се прилага отстъпка с промо код към продукт, тя се смята на тотала на реда. Ако продуктът струва 10 лв. и са купени 10 бр., то отстъпката се прилага директно върху сумата от 100 лв. 

7. Само регистрирани потребители - ако активирате тази опция, това означава, че само потребителите, които са се ргистрирали в магазина ви ще могат да се възползват от отстъпката.

8. На Клиентски групи можете да изберете дали отстъпката да е активна за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи, които имате създадени във вашия магазин. 

9. На Региони можете да изберете за кои държави и региони ще бъде активен Промо кодът на отстъпката. Можете да изберете Глобална, ако желаете кодът да е активен за всички държави и/или региони, които обслужвате. Вижте помощните ни статии за работа с гео зони и полигони

10. На Валидност на отстъпката можете да изберете периода, по време на който Промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кода със статус Никога не изтича.**

 • Отстъпката се прилага, дори когато в количката се съдържат продукти с отстъпка - ако активирате тази опция, ще можете да прилагате повече от една отстъпка едновременно, а именно да приложите отстъпка с промо код върху продукти в количката, които вече имат приложена друга отстъпка.
 • Приложи към основната цена на продуктите, ако тази отстъпка е по-голяма - ако активирате тази опция и отстъпката с промо код е по-голяма от другите активни за продукта отстъпки, върху основната цена на продуктите ще се приложи отстъпката с промо код. 


Ако първата опция за прилагане на отстъпка, дори когато в количката се съдържат продукти с отстъка е активирана, а втората опцията остане деактивирана, то отстъпката ще бъде приложена върху вече намалената цена на продуктите, а не върху основната.


Пример: Както можете да видите на примера по-долу, цената на продукта е намалена с 30% заради приложената Глобална остъпка: 


След като клиентът въведе своя промо код, който сте му предоставили при завършването на поръчката, основната цена ще бъде намалена с 50%, тъй като промо кодът е на тази стойност и дава по-голяма отстъпка от вече приложената Глобална отстъпка от 30%. 

От друга страна, ако стойността на промо кодът е по-малка от 30%, той няма да окаже ефект върху цената на продукта.


11. На Ограничения на отстъпката можете да изберете максималния брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете Промо кода на отстъпката си със статус Неограничен

12. Ограничения на отстъпката за потребител - може да зададете максимален брой пъти, които отстъпката може да бъде използвана от един потребител.  

Ако е зададено ограничение, един промо код се отбелязва като използван според статуса на поръчката. Статусите, които отбелязват един промо код като използван са: Платена, Изпратена, Завършена. Ако поръчката е с различни статуси, няма да има ограничение за използването на промо кода. Вижте повече за статусите на поръчките в секция Отстъпки тук. 


13. Натиснете "Добави Отстъпка", за да запаметите създадения Промо код и неговите настройки.


Вижте видеото по-долу, за да знаете какви възможности за бързо и лесно управление на списъка с отстъпки предлага контролния панел на магазина Ви.


Вижте как да създадете други видове отстъпки в тази секция от нашия Помощен център.