Георграфските полигони представляват функционалност, чрез която може да задавате квадранти по картата, според които да приемате поръчки в магазина си. По този начин се елиминират всякакви грешки в изписването на имената на улиците, кварталите, дори и градовете. Така много по-лесно и точно ще може да локализирате своите клиенти, за да им предлагате специфични услуги спрямо тяхната локация.


В тази статия ще намерите:

Добавяне на Полигони

За да може да използвате тази функционалност е необходимо първо да активирате Google Maps API Key. Ако вече имате активиран API Key може да добавяте различни географски полигони в магазина си.


1. Влезте в админ панела си, секция Настройки > Географски зони > Географски полигони. За да добавите нов полигон натиснете бутона Добави нов полигон, разположен в горния десен ъгъл на екрана.

Към една географска зона могат да бъдат добавяни неограничен брой полигони, с помощта, на които да дефинирате желаните държави, градове, квартали, улици и т.н.


2. В отворилия ви се прозорец попълнете името на полигона - име на град, квартал, улица и т.н. (името е само за вътрешна употреба, няма да е видимо за клиентите).

3. След което, трябва да зададете очертанията на полигона, който искате да създадете чрез "рисуване" на точки. Може да добавите множество точки. За да са по-прецизни очертанията ви, работете в по-едър мащаб на картата - може да го регулирате от бутоните +/- . В дясната част на снимката имате различни квадратчета, откъдето да задавате цветове на полигоните, така че да се различават един от друг. Кликайки на полигона, който сте очертали може да местите точките и променяте параметрите му.

На един полигон може да имате само едно поле, както е на снимката. Не може да правите повече от едно очертание.


4. Не забравяйте да запазите създадения географски полигон от бутона Запази.

5. Ако искате да изтриете вече създаден полигон, маркирайте го с тикче и от Инструменти изберете Изтриване.

6. Чрез малките бутони разположени в горния ляв ъгъл на картата може да очертаете полигона -  (✓) или да изберете ръчичката, която ще ви позволи да местите картата, докато не отидете на мястото, което искате да очертаете.

Добавяне на полигон към Гео зона

След като сте създали един или повече полигона е необходимо да създадете и гео зона, ако нямате такава, към която да ги добавите.

1. Изберете Географски зони > Добави нова зона (бутонът е разположен в горния десен ъгъл на екрана).

2. Въведете името на гео зоната (то е само за вътрешна употреба). От падащото меню в следващото поле изберете Важи само за полигон и изберете създадения от вас полигон, който искате да добавите към тази гео зона.


След като вече сте създали географски полигон, добавили сте го към гео зона и нея към конкретен доставчик, когато клиент намиращ се в тази гео зона направи поръчка, в чекаута ще се покаже метода за доставка за тази зона. Създавайки различни полигони вие може да ги добавяте към различни куриери. Може да зададете Зона 1 да се обслужва от един куриер, а Зона 2 от друг.


Гео зоните могат да служат както за дефиниране на методите за доставка, така и при създаването на данъци и такси в магазина ви. Вижте повече тук.

Добавяне на Гео зона към конкретен метод за доставка

1. За да настроите дадена гео зона към конкретен метод за доставка, отидете в секция Настройки > Доставки и изберете метода на доставка, който искате да настроите. 

2. В секцията Региони за доставка изключете бутона Глобално и от падащото меню изберете желаната зона към която да се прилага този метод.

3. Когато клиент в магазина ви направи поръчка и въведе адрес за доставка, който е в рамките на зоната, към която има определен конкретен метод за доставка, то той при чекаута ще го види като възможна опция. Ако имате и други методи за доставка, които са глобални, то и те ще се визуализират и клиентът ще може да избира. Ако адресът му не е част от зададената зона, метода на доставка към нея изобщо няма да бъде видим в чекаута.