CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете бързо да създадете Промо кодове за отстъпка (Ваучери) за своите клиенти, които ще пазаруват дори повече с тях. Можете да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.

Добавяне на Отстъпка с промо код

Този вид Отстъпка позволява на клиентите Ви да запишат кода, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично ще видят отразена промяната в цената. За да създадете този вид Отстъпка, следвайте следните стъпки:

1. Отидете в секция Маркетинг > Отстъпка > Добави Отстъпка

2. Изберете Отстъпка с промоционален код
3. Попълнете Наименованието в празното поле, в лявата част на страницата. (Името ще е видимо само във Вашия профил)

4. Кликнете върху Генерирай код (кодът, който ще се генерира автоматично е този, който трябва да предоставите на клиентите си)

5. На Вид на остъпката изберете:


  • Фиксирана сума: Това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле, точно до валутата на Магазина Ви.
  • Процент %: Това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
  • Безплатна доставка: Тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.


6. На Да се прилага към изберете:


  • Всички поръчки: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен върху абсолютно всички поръчки на всички клиенти (без значение какви продукти съдържат поръчките или каква е крайната им сума)
  • Поръчки над: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле.
  • Продукт: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктите, които изберете от падащото меню.
  • Продуктова категория: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктовите категории, които изберете от падащото.
  • Марка: Тук можете да изберете отстъпката да се прилага на съответните Марки.
  • Колекции: Тук избирате дали отстъпката да се прилага на Колекции.

Колекция и Марка: Комбинация от двете по-горни опции.

7. На Клиентски групи можете да изберете дали кодът ще бъде активен за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи. За да изберете конкретни Клиентски групи, кликнете в празното квадратче до името на групата.


8. На Региони можете да изберете за кои държави и региони ще бъде активен Промо кодът на отстъпката. Можете да изберете Глобална, ако желаете кодът да е активен за всички държави и/или региони, които обслужвате.

9. На Валидност на отстъпката можете да изберете периода, по време на който Промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.**

10. На Ограничения на отстъпката можете да изберете максимумът брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете Промо кода на отстъпката си със статус Неограничен.


Ако е зададено ограничение, един промо код се отбелязва като използван според статуса на поръчката. Статусите, които отбелязват един промо код като използван са: Платена, Изпратена, Завършена. Ако поръчката е с различни статуси, няма да има ограничение за използването на промо кода.

11. Натиснете "Добави Отстъпка", за да запаметите създадения Промо код и неговите настройки.


Вижте видеото по-долу, за да знаете какви възможности за бързо и лесно управление на списъка с отстъпки предлага контролния панел на магазина Ви.