CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете бързо да създадете Промо кодове за отстъпка (Ваучери) за своите клиенти, които ще пазаруват дори повече с тях. Можете да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.

Добавяне на Отстъпка с промо код

Този вид отстъпка позволява на клиентите ви да въведат код, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично да видят отразена промяната в цената. За да създадете отстъпка с промо код следвайте следните стъпки:

1. Отидете в секция Маркетинг > Отстъпки > Добави Отстъпка

2. Изберете Отстъпка с промоционален код
3. Наименование - въведете името на отстъпката, която създавате (Името е само за вътрешно ползване и няма да бъде видимо за клиентите).
4. Кликнете върху Генерирай код (кодът, който ще се генерира автоматично е този, който трябва да предоставите на клиентите си)
5. На Вид на отстъпката изберете вида отстъпка, която ще получи клиента с кода, който му предоставите:

  • Фиксирана сума: Това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле.
  • Процент %: Това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
  • Безплатна доставка: Тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.


6. На Да се прилага към изберете:

  • За всеки продукт:  отстъпката с промо код ще се прилага върху абсолютно всички продукти в магазина ви. 
  • Поръчки над: промо кодът ще се прилага само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле.  
  • Продукт: промо кодът ще се прилага само върху продуктите, които изберете от падащото меню.  
  • Продуктова категория: може да изберете определена категория (една или повече) от падащото меню. Промо кодът ще се прилага върху продуктите от избраните категории.  
Имайте предвид, че отстъпката ще се приложи САМО, ако избраната категория е основна на продукта (1-ви ред). 


  • Марка: промо кодът  ще се прилага върху продукти от избраните марки (производители).  
  • Колекции: отстъпката ще се прилага върху продукти от селектираната колекция/и. 
  • Колекция и Марка: Комбинация от двете по-горни опции.

7. Само регистрирани потребители - ако активирате тази опция, това означава, че само потребителите, които са се ргистрирали в магазина ви ще могат да се възползват от отстъпката.

8. На Клиентски групи можете да изберете дали отстъпката да е активна за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи, които имате създадени във вашия магазин. 

9. На Региони можете да изберете за кои държави и региони ще бъде активен Промо кодът на отстъпката. Можете да изберете Глобална, ако желаете кодът да е активен за всички държави и/или региони, които обслужвате. Вижте помощните ни статии за работа с гео зони и полигони

10. На Валидност на отстъпката можете да изберете периода, по време на който Промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.**

11. На Ограничения на отстъпката можете да изберете максималния брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете Промо кода на отстъпката си със статус Неограничен

12. Ограничения на отстъпката за потребител - може да зададете максимален брой пъти, които отстъпката може да бъде използвана от един потребител.  

Ако е зададено ограничение, един промо код се отбелязва като използван според статуса на поръчката. Статусите, които отбелязват един промо код като използван са: Платена, Изпратена, Завършена. Ако поръчката е с различни статуси, няма да има ограничение за използването на промо кода. Вижте повече за статусите на поръчките в секция Отстъпки тук. 


13. Натиснете "Добави Отстъпка", за да запаметите създадения Промо код и неговите настройки.


Вижте видеото по-долу, за да знаете какви възможности за бързо и лесно управление на списъка с отстъпки предлага контролния панел на магазина Ви.