Тази статия и краткия видео урок към нея ще Ви покаже как ръчно да създадете клиентска база в магазина си и как да управлявате вече съществуващата информация в секция Клиенти от контролния панел на магазина Ви.
Клиенти са всички потребители които могат да са потенциални купувачи на вашите продукти. Имайки възможност да следите и управлявате вашите клиенти, Вие не само получавате данни за тях, но и по-лесно ще можете да таргетирате продукти и продажби за тях. Можете ръчно да добавяте и управлявате клиенти в менюто Клиенти. Вашите Клиенти и сами могат да се добавят в списъка ви посредством формата за регистрация в онлайн магазина Ви.

Ръчно добавяне на клиент

1.  Кликнете върху Добави нов клиент в горната дясна част на екрана.

2.  Попълнете всички текстови полета с нужната информация:

*  Име на клиента
*  Фамилия на клиента
*  Email
*  Парола

3.  Следващите опции са на разположение за всеки клиент:

*  Бележки за клиента: Можете да добавяте бележки, коментари или информация за всеки клиент. Тази информация ще е видима само за вас.

*  Клиентски групи: Ако не сте създали клиентски групи все още, трябва да изберете опцията основна група.

Блокиране на клиент

Ако имате лош опит с клиенти, имате възможността да лимитирате достъпа им до вашия онлайн магазин чрез въвеждане на блокировка:

1.  Отидете в Настройки >> Клиенти.
2.  Изберете името на клиента.
3.  Кликнете на блокирай в горната дясна част на страницата.
4.  Попълнете текстовото поле с причината за блокирането (текстът ще бъде видим за този клиент).
Важно: Бъдете внимателни при формулирането на причината за блокирането, защото клиентът ще получи автоматично съобщение с информация, че е блокиран и причината за блокирането, която Вие впишете ще бъде видима за него.
5.  Алтернативен метод е да отидете в Клиенти>>Инструменти и кликнете в чек бокса. Изберете Блокирай този клиент.

Вижте още:

Създаване и управление на клиентски групи
Настройки на количка: Клиентски Профил
Управление и информация в секция клиенти
Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл