В тази статия и видео урока ще разберете как да импортирате и експортирате клиенти в клиентската база на контролния панел на магазина Ви.
Може да Ви се наложи да импортирате клиенти в онлайн магазина си, без нуждата от това да ги създавате един по един. Предоставили сме тази възможност чрез импортиране от Comma-Separated Value файл.

Какво е CSV файл?

CSV файл: Това е comma-separated values (CSV), който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да е четим за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.
Чрез импортирането лесно можете да мигрирате вашия онлайн магазин от друг доставчик в платформата на CloudCart заедно с голяма част от информацията, която сте събрали за своите клиенти.
Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

*  Качване на CSV файла във вашия магазин
*  Убедете се, че файлът съдържа цялата нужна информация
*  Синхронизиране на информацията от CSV файла новия Ви магазин

Качване на CSV файл

1.  Използвайте импорт бутона в Клиенти > Клиенти2.  От новия прозорец Импортирай клиенти чрез CSV качете файла и селектирайте някои от следните параметри:

*  Избери файл
Това ви позволява да изберете кой файл да селектирате. Би трябвало да е ситуиран на вашия компютър

*  Главен ред
Изберете тази опция ако файлът има описателен ред на колоните

*  Начало
Уточнете от кой ред да започне импортирането (опционално)

*  CSV шаблон
Тази опция позволява свалянето на примерен CSV файл, за да сравните редовете и колоните преди импортиране.

Убедете се, че CSV файла съдържа цялата Ви необходима информация

Примерни полета, които файлът може да съдържа:

*  Име
*  Фамилия
*  Трите имена
*  Email
*  Бележки
*  Прима получаване на съобщения
*  Пощенски код
*  Телефон номер
*  Адрес
*  Категория

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, Вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на категориите.
На екрана за синхронизация Импортирайте клиенти чрез CSV Вие ще можете да синхронизирате всички полета (колони и полета във вашия CSV файл) със специфичните полета за създадени клиенти
Можете да контролирате следните параметри при миграцията:

*  Спри, когато бъде достигнат лимита за клиенти
Това ще игнорира всички бъдещи записи, ако бъде достигнат лимита за създадени клиенти

*  Импортирай клиенти от определен регион
С тази опция можете да импортирате клиенти от определен регион

След като вече разполагате с клиентска база в контролния панел на магазина си, можете да видите подробна информация и за управлението на клиентите си в тази статия.