В тази статия ще намерите:


Ако имате списък с клиенти, който искате да използвате и добавите в CloudCart магазина си, можете да го въведете в CSV файл и след това да импортирате CSV файла във вашия админ панел, вместо да въвеждате всеки един клиент поотделно. 

Какво е CSV файл?

CSV файл: Това е comma-separated values (CSV), който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да е четим за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.


Чрез импортирането лесно можете да импортирате голяма част от информацията, която сте събрали за своите клиенти от друг доставчик в платформата на CloudCart.

Импортиране на клиенти чрез CSV файл

1. Влезте в админ панела си, секция Клиенти и натиснете бутона Импортирай, разположен в горния десен ъгъл на екрана:
2. В отворилия ви се прозорец качете CSV файла с клиентите, които искате да качите в магазина си.
Активирайте следващата опция, ако файлът ви има описателен ред на колоните.

Допълнителни настройки - Изберете към коя клиентска група от наличните в магазина ви да бъдат причислени клиените, които ще импортирате чрез CSV файла.

Синхронизиране на информацията

След качване на файла в системата на CloudCart ще ви се отвори нов прозорец, където е нужно да синхронизирате информацията от предефинираните полета с тази съдържаща се във файла , който сте качили: Име, Фамилия, Цяло име, имейл адрес, Забележка, Приема маркетинг, информация за клиентска група.

Част от информацията за клиентите ви не може да бъде прехвърляна между различните платформи. Не е възможно да импортирате данни за направени поръчки в друг магазин или платформа за електронна търговия. Освен това не е възможно да се импортират адресите и телефоните на клиентите.


След като запазите въведената информация задачата за импортиране се нарежда на опашката и скоро ще бъде стартирана. Може да следите импортирането на данните от съответния бутон, както и от секция Настройки > Задачи на опашка.

След като импортирането завърши, всички добавени клиенти ще са видими в секция клиенти, заедно с техните имейл адреси и клиентската група, към която сте ги причислили.

Експортиране на клиенти

Можете лесно да експортирате информацията за всички свои клиенти в CSV формат като влезете в админ панела си, секция Клиенти и натиснете бутона Експортиране на клиенти. Можете също така да експортнете информацията само на определени клиенти като зададете желаните филтри. Например, ако филтрирате списъка си с клиенти по Клиентска група, може да експортирате само клиентите от определена клиентска група. 

След като вече разполагате с клиентска база в контролния панел на магазина си, можете да видите подробна информация и за управлението на клиентите си в тези статии.