Вижте кратките видеа в началото и в края на тази статия и се уверете колко лесно и бързо можете да създавате и управлявате марките на продуктите в магазина си.

Може да Ви се наложи да импортирате клиенти в онлайн магазина си, без нуждата от това да ги създавате един по един. Предоставили сме тази възможност чрез импортиране от Comma-Separated Value файл.

Какво е CSV файл?

CSV файл: Това е comma-separated values (CSV), който запаметява таблични данни в обикновен текст. Под обикновен текст се има предвид, че файлът се тълкува като поредица от символи, така че да е четим за човека със стандартен текстов редактор. Всеки ред на файла е запис с данни.


Чрез импортирането лесно можете да мигрирате вашия онлайн магазин от друг доставчик в платформата на CloudCart заедно с голяма част от информацията, която сте събрали за своите клиенти.


Импортирането на продукти в CloudCart става в три лесни стъпки:

  • Качване на CSV файла във вашия магазин
  • Убедете се, че файлът съдържа цялата нужна информация
  • Синхронизиране на информацията от CSV файла новия Ви магазин

Качване на CSV файл


1. Използвайте импорт бутона в Клиенти > Клиенти
2. От новия прозорец Импортирай клиенти чрез CSV качете файла и селектирайте някои от следните параметри:

Избери файл
Това ви позволява да изберете кой файл да селектирате. Би трябвало да е ситуиран на вашия компютър

Главен ред
Изберете тази опция ако файлът има описателен ред на колоните

Начало
Уточнете от кой ред да започне импортирането (опционално)

CSV шаблон
Тази опция позволява свалянето на примерен CSV файл, за да сравните редовете и колоните преди импортиране.


Убедете се, че CSV файла съдържа цялата Ви необходима информация


Примерни полета, които файлът може да съдържа:

Име
Фамилия
Трите имена
Email
Бележки
Прима получаване на съобщения
Пощенски код
Телефон номер
Адрес
Категория

Синхронизиране на информацията

След качване на нов файл в системата на CloudCart, Вие ще трябва да синхронизирате данните с коректните полета в секцията за управление на категориите.
На екрана за синхронизация Импортирайте клиенти чрез CSV Вие ще можете да синхронизирате всички полета (колони и полета във вашия CSV файл) със специфичните полета за създадени клиенти
Можете да контролирате следните параметри при миграцията:


Спри, когато бъде достигнат лимита за клиенти
Това ще игнорира всички бъдещи записи, ако бъде достигнат лимита за създадени клиенти

Импортирай клиенти от определен регион
С тази опция можете да импортирате клиенти от определен регион


След като вече разполагате с клиентска база в контролния панел на магазина си, можете да видите подробна информация и за управлението на клиентите си в тази статия.