Управление на Клиенти

Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл
В тази статия ще намерите: Какво е CSV файл? Импортиране на клиенти чрез CSV файл Синхронизиране на информацията Експортиране на клиенти Ако имате...
Tue, 25 май, 2021 at 3:34 PM
Управление и информация в секция клиенти
Може те да видите какви опции и инструменти можете да прилагате в секция Клиенти от контролния панел на магазина си, следвайки примерите във видеото и/или т...
Fri, 25 септ, 2020 at 2:45 PM
Как да добавите данни за клиенти?
Тази статия и краткия видео урок към нея ще Ви покаже как ръчно да създадете клиентска база в магазина си и как да управлявате вече съществуващата инфо...
Fri, 25 септ, 2020 at 2:56 PM
Създаване и управление на клиентски групи
Клиентските групи са етикети, които да добавяте към конретни клиенти с цел по-лесно управление на маркетинговите Ви стратегии. За пример можете да вземет...
Fri, 25 септ, 2020 at 3:01 PM
Допълнителни Полета за потребителските профили
Допълнителни Полета е функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти. Пример: Можете да поискате пол или години...
Fri, 25 септ, 2020 at 3:27 PM
Създаване и управление на сегменти
Сегментирането на клиенти е действие, чрез което можете да създавате множество групи (сегменти) от потребители, обединени по общи критерии. Целта на сегме...
Tue, 6 апр, 2021 at 5:02 PM
Как да променяте цената на Bundle продукт?
Промяна на общата цена за Пакета След като селектирате всички продукти, които искате да включите в пакета, платформата ще калкулира общата им стойност в Це...
Fri, 25 септ, 2020 at 3:43 PM