Управление на Клиенти

Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл
В тази статия и видео урока ще разберете как да импортирате и експортирате клиенти в клиентската база на контролния панел на магазина Ви. Може да Ви се нал...
Fri, 29 май, 2020 at 12:11 PM
Управление и информация в секция клиенти
Може те да видите какви опции и инструменти можете да прилагате в секция Клиенти от контролния панел на магазина си, следвайки примерите във видеото и/или т...
Fri, 29 май, 2020 at 12:14 PM
Как да добавите данни за клиенти?
Тази статия и краткия видео урок към нея ще Ви покаже как ръчно да създадете клиентска база в магазина си и как да управлявате вече съществуващата информ...
Fri, 29 май, 2020 at 12:16 PM
Създаване и управление на клиентски групи
Клиентските групи са етикети, които да добавяте към конретни клиенти с цел по-лесно управление на маркетинговите Ви стратегии. За пример можете да вземете, ...
Fri, 29 май, 2020 at 12:17 PM
Допълнителни Полета за потребителските профили
"Допълнителни Полета" е функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти. Пример: Можете да поискате по...
Fri, 29 май, 2020 at 12:32 PM
Създаване и управление на сегменти
Сегментирането на клиенти е действие, чрез което можете да създавате множество групи (сегменти) от потребители, обединени по общи критерии. Целта на сегмен...
Fri, 29 май, 2020 at 12:08 PM