Управление на Клиенти

Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл
В тази статия ще намерите: Какво е CSV файл? Импортиране на клиенти чрез CSV файл Синхронизиране на информацията Експортиране на клиенти Ако имате...
Tue, 7 септ, 2021 в 2:01 PM
Управление и информация в секция клиенти
Можете да видите какви опции и инструменти можете да прилагате в секция Клиенти от контролния панел на магазина си, следвайки примерите във видеото и/или те...
Mon, 7 ноем, 2022 в 10:02 AM
Как да добавите данни за клиенти?
Тази статия и краткият видео урок към нея ще ви покаже как ръчно да създадете клиентска база в магазина си и как да управлявате вече съществуващата инф...
Fri, 4 ноем, 2022 в 5:30 PM
Създаване и управление на клиентски групи
Клиентските групи са етикети, които да добавяте към конкретни клиенти с цел по-лесно управление на маркетинговите ви стратегии. За пример можете да вземе...
Fri, 4 ноем, 2022 в 5:20 PM
Допълнителни Полета за потребителските профили
Допълнителни Полета е функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти. Пример: Можете да поискате пол или години...
Fri, 4 ноем, 2022 в 5:04 PM
Как да променяте цената на Bundle продукт?
Промяна на общата цена за Пакета След като селектирате всички продукти, които искате да включите в пакета, платформата ще калкулира общата им стойност в Це...
Wed, 8 септ, 2021 в 10:17 AM