Управление на Клиенти

Импорт и Експорт на клиенти чрез CSV файл
В тази статия ще намерите: Какво е CSV файл? Импортиране на клиенти чрез CSV файл Синхронизиране на информацията Експортиране на клиенти Ако имате...
Tue, 7 септ, 2021 at 2:01 PM
Управление и информация в секция клиенти
Можете да видите какви опции и инструменти можете да прилагате в секция Клиенти от контролния панел на магазина си, следвайки примерите във видеото и/или те...
Wed, 8 септ, 2021 at 9:03 AM
Как да добавите данни за клиенти?
Тази статия и краткият видео урок към нея ще ви покаже как ръчно да създадете клиентска база в магазина си и как да управлявате вече съществуващата инф...
Tue, 7 септ, 2021 at 3:47 PM
Създаване и управление на клиентски групи
Клиентските групи са етикети, които да добавяте към конкретни клиенти с цел по-лесно управление на маркетинговите ви стратегии. За пример можете да вземе...
Wed, 8 септ, 2021 at 9:13 AM
Допълнителни Полета за потребителските профили
Допълнителни Полета е функционалност в секция Клиенти, която позволява да събирате повече данни от вашите клиенти. Пример: Можете да поискате пол или години...
Wed, 8 септ, 2021 at 9:27 AM
Създаване и управление на сегменти
Сегментирането на клиенти е действие, чрез което можете да създавате множество групи (сегменти) от потребители, обединени по общи критерии. Целта на сегме...
Wed, 8 септ, 2021 at 9:46 AM
Как да променяте цената на Bundle продукт?
Промяна на общата цена за Пакета След като селектирате всички продукти, които искате да включите в пакета, платформата ще калкулира общата им стойност в Це...
Wed, 8 септ, 2021 at 10:17 AM