Μέσω των ταχυδρομικών κωδικών που αφορούν γεωγραφικές περιοχές, το σύστημα μπορεί να υπολογίσει την τιμή της αποστολής με βάση τους ταχυδρομικούς κώδικες των διευθύνσεων παράδοσης. Αυτή είναι μια προηγμένη λειτουργία, ιδιαίτερα κατάλληλη για εταιρείες που χρησιμοποιούν τη δική τους μέθοδο αποστολής και έχουν τον δικό τους τρόπο μεταφοράς. Έτσι, μπορούν να γίνουν επαρκείς υπολογισμοί με βάση τους ταχυδρομικούς κώδικες των περιοχών στις οποίες εκτελούνται οι παραδόσεις.

Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να εισαγάγετε τους ταχυδρομικούς κώδικες, να τους διαχωρίσετε με κόμματα ή να ορίσετε μια σειρά από κωδικούς εισάγοντας τον πρώτο και τον τελευταίο κωδικό και διαχωρίζοντάς τους με αποσιωπητικά (4 τελείες) ή χρησιμοποιώντας χαρακτήρες μπαλαντέρ (*). Θα βρείτε μερικά παραδείγματα παρακάτω στο άρθρο.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:


Προσθήκη νέας γεωγραφικής ζώνης

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης του καταστήματός σας -> Ρυθμίσεις -> Γεωγραφικές ζώνες και προσθέστε μια νέα ζώνη από το αντίστοιχο κουμπί.

Προσθέστε το όνομα της γεωγραφικής περιοχής (μόνο για εσωτερική χρήση), από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε «ταχυδρομικοί κώδικες μιας χώρας», στη συνέχεια επιλέξτε τη χώρα και προσθέστε τους ταχυδρομικούς κώδικες.


Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να προσθέσετε ταχυδρομικούς κώδικες:

  • Εύρος - εισαγάγετε τον πρώτο και τον τελευταίο ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής για την οποία θέλετε να ορίσετε αυτό το γεωχώρο (geofence) και εισαγάγετε αποσιωπητικά (4 τελείες) μεταξύ των δύο κωδικών (1000...1200). Όλοι οι κωδικοί από το 1000 έως το 1200 θα συμπεριληφθούν στη γεωζώνη.
  • Καταμέτρηση/Λίστα - αναφέρετε τους κωδικούς της περιοχής για την οποία θέλετε να ορίσετε αυτόν τον γέωχώρο (geofence), χωρίζοντάς τους με κόμματα (1000,1001,1002,1004).
  • Ταχυδρομικοί κώδικες που περιέχουν μπαλαντέρ - μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ - π.χ. To 100* σημαίνει ότι περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί από το 1000 έως το 1009. To 10** σημαίνει ότι περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί από το 1000 έως το 1099.

Αφού εισαγάγετε τους επιθυμητούς ταχυδρομικούς κωδικούς, πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση» για να συνεχίσετε.

Ορίστε μια γεωγραφική περιοχή σε μια μέθοδο αποστολής

Αφού δημιουργήσετε μια γεωγραφική περιοχή, πρέπει να την αντιστοιχίσετε σε μια μέθοδο αποστολής, ώστε η τιμή της αποστολής να μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής και αργότερα να εμφανίζεται στο ταμείο ως επιλογή αποστολής.


Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Αποστολή > Προσθήκη μεθόδου αποστολής.


Στο παράθυρο των ρυθμίσεων:

  • εισάγετε ένα όνομα μεθόδου αποστολής
  • απενεργοποιήστε το κουμπί «καθολικό» (ή «γενικό») από την ενότητα «Περιοχές Αποστολής».
  • επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να συμπεριλάβετε από το αναπτυσσόμενο μενού
  • εισάγετε την αξία αυτής της παράδοσης

Πώς φαίνεται στο ταμείο (checkout);

Όταν ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης αποστολής του πελάτη εμπίπτει στους κωδικούς που έχετε ορίσει, τότε εκείνος βλέπει την δημιουργημένη επιλογή της αποστολής:

 

Εάν ο ταχυδρομικός κώδικας δεν βρίσκεται στο εύρος των καθορισμένων κωδικών, η παράδοση δεν θα είναι δυνατή.

*Εάν έχετε ενεργοποιημένες άλλες επιλογές αποστολής, π.χ. ολοκληρωμένες μεθόδους (DHL, Speedy, ECont), τότε αυτές θα εμφανιστούν ως επιλογή.