С пощенски кодове в географски зони системата може да изчисли цената за доставка въз основа на пощенските кодове на адресите за доставка. Това е разширена функция, подходяща най-вече за компании, които използват собствен метод за доставка и имат собствен транспорт. По този начин може да се направят адекватни изчисления въз основа на пощенските кодове на регионите, до които се извършват доставки. 

За да направите това е нужно да въведете желаните от вас пощенски кодове, разделени със запетаи, или да зададете поредица от кодове, като въведете първия и последния код и ги разделите с многоточие (4 точки) или използвате заместващи знаци (*). Можете да видите примери по-нататък в статията.


В тази секция ще намерите:


Добавяне на нова гео зона

За да използвате тази функционалност, отидете в админ панела на магазина си ->Настройки -> Географски зони и добавете нова зона от съответния бутон. 

Добавете името на географската зона (само за вътрешна употреба), от падащото меню изберете "пощенски кодове в държава“, след това изберете държавата и добавете пощенските кодове.  


Има три различни начина за добавяне на пощенски кодове: 

  • Диапазон - въведете първия и последния пощенски код на региона, за който искате да зададете тази геозона, и поставете многоточие (4 точки) между двата кода (1000....1200); Всички кодове от 1000 до 1200 ще бъдат включени в гео зоната.
  • Изброяване/Списък- избройте кодовете на региона, за който искате да зададете тази геозона, като ги разделите със запетаи (1000,1001,1002,1004); 
  • Пощенски кодове, съдържащи заместващ знак  -  можете също да използвате заместващи знаци - напр, 100* означава, че са включени всички кодове от 1000 до 1009; 10** означава, че са включени всички кодове от 1000 до 1099; 

 След като зададете желаните пощенски кодове, натиснете бутона „Запази“, за да продължите. 

Задаване на географска зона към метод на доставка

След като сте създали географска зона, е нужно да я причислите към метод на доставка, за да може да се изчисли съответно цената за доставка спрямо пощенския код на населеното място и по-късно да се покаже в касата като опция за доставка. 


Отидете в секция Настройки > Доставки > Добави метод за доставка.

В прозореца с настройки:

  • въвдете име на метода за доставка
  • изключете бутона "глобално" в секция "Региони за доставка"
  • изберете зоната, която искате да включите от падащото меню
  • въведете стойността на тази доставка

Как изглежда в чекаута?

Когато пощенският код на адреса за доставка на клиента попада в зададените от вас кодове, той вижда създадената опция за доставка: 

 

Ако пощенския код не е в диапазона от посочени кодове, доставката няма да е възможна. 

*Ако имате други активирани опции за доставка, напр. интегрирани методи (DHL, Speedy, ECont), то те ще се появят като опция.