Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε: 


Για να δημιουργήσετε μια καμπάνια η οποία θα προτρέψει τους πελάτες να υποβάλουν μια κριτική για παραγγελία που έχουν ήδη κάνει και έχουν λάβει τα προϊόντα τους, θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Κριτικές προϊόντων» από τον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος σας, στην ενότητα Εφαρμογές > Όλες οι εφαρμογές.


Περισσότερες πληροφορίες για το πώς να κάνετε τις σχετικές ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δημιουργήστε ένα κατάλληλο τμήμα

Πριν δημιουργήσετε μια καμπάνια σχολίων και κριτικών, θα χρειαστεί να μεταβείτε στην ενότητα Μάρκετινγκ > Καμπάνιες > Τμήματα και να δημιουργήσετε ένα τμήμα από το κουμπί «Προσθήκη τμήματος» που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Το τμήμα θα πρέπει να μοιάζει με αυτό:

    

Συνδρομητής -> Παραγγελία -> Η παραγγελία ΕΙΝΑΙ η πιο πρόσφατη -> Η κατάσταση αποστολής της παραγγελίας ΕΧΕΙ αποσταλεί -> δεν έχουν υποβληθεί σχόλια. Έτσι, η καμπάνια σας θα προσεγγίσει μόνο τους «σωστούς» πελάτες, - δηλαδή κάθε πελάτη που έχει κάνει μια παραγγελία, η οποία είναι η πιο πρόσφατη του, αυτή φέρει κατάσταση αποστολής «Εστάλη» και εκείνος δεν έχει υποβάλει ακόμη σχόλιο/κριτική για αυτήν.

Ετοιμάστε μια καμπάνια

Αφού έχετε ήδη δημιουργήσει ένα τμήμα, μεταβείτε στην ενότητα Καμπάνιες και κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία καμπάνιας» από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Για να συλλέξετε αξιολογήσεις για τα προϊόντα σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια Αυτοματοποιημένη καμπάνια.

Σε αντίθεση με τις κανονικές (απλές) καμπάνιες, οι οποίες είναι καμπάνιες με ένα βήμα και μία ενέργεια, οι αυτοματοποιημένες καμπάνιες έχουν ενεργοποιητές βάσει των οποίων ξεκινά η καμπάνια. Ένας τέτοιος ενεργοποιητής μπορεί να είναι όταν ένας χρήστης εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Και με βάση αυτή τη δράση η καμπάνια θα ξεκινήσει.


Μπορείτε να προσαρμόσετε την καμπάνια σας και να δημιουργήσετε την δική σας αυτοματοποίηση ή να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένα πρότυπα.

1ο Βήμα

Αρχικά, εισαγάγετε το όνομα της καμπάνιας σας για να μπορείτε να τη διακρίνετε εύκολα. Το όνομα της καμπάνιας που επιλέγετε είναι για εσωτερική χρήση και για δική σας αναφορά.

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να επιλέξετε εάν η καμπάνια θα πρέπει να επαναλαμβάνεται για τους πελάτες που έχουν προσεγγιστεί περισσότερες από μία φορές, καθώς και εάν θα πρέπει να εκτελείται για τους ήδη υπάρχοντες συνδρομητές στο τμήμα.

  • Επαναλάβετε την καμπάνια για τους πελάτες που έχουν προσεγγιστεί περισσότερο από μία φορά - εάν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη, η καμπάνια θα εκτελεστεί μόνο μία φορά για τους πελάτες σε ένα δεδομένο τμήμα. Εάν ένας πελάτης εισέλθει και εξέλθει από το τμήμα πολλές φορές (για παράδειγμα, κάθε φορά που υποβάλλει μια παραγγελία που αποστέλλεται), αυτή η επιλογή δεν θα επιτρέψει την εκ νέου υποβολή της καμπάνιας. Αλλά αν επιθυμείτε να ειδοποιείτε τους πελάτες σας, κάθε φορά που κάποιος εμπίπτει στο συγκεκριμένο τμήμα (κάνει μια παραγγελία, σε αυτήν την περίπτωση), τότε ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή και η καμπάνια θα αποστέλλεται κάθε φορά.
  • Εκτελέστε την καμπάνια σε ήδη υπάρχοντες συνδρομητές στο τμήμα - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η καμπάνια σας θα σταλεί σε υπάρχοντες συνδρομητές στο τμήμα. Δηλαδή, εάν κατά τη δημιουργία ενός τμήματος προσεγγιστούν αυτόματα 100 συνδρομητές από το κατάστημά σας, εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή, τότε δεν θα προσεγγιστούν από αυτήν την καμπάνια. Εάν θέλετε να αποσταλεί σε όλους - υπάρχοντες συνδρομητές και σε αυτούς που αργότερα θα ενταχθούν στο τμήμα, αφήστε την επιλογή ενεργοποιημένη. Είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

2ο Βήμα

Στο δεύτερο βήμα, επιλέξτε «Προσαρμογή τμήματος», έπειτα επιλέξτε το τμήμα από το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, θα δείτε τον τρέχοντα αριθμό πελατών που πληρούν αυτά τα κριτήρια. Έτσι, κάθε φορά που ένας πελάτης εμπίπτει στο επιλεγμένο τμήμα, η καμπάνια θα ξεκινά αυτόματα.


Εάν δεν βρείτε ένα τμήμα κατάλληλο για την καμπάνια σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο από το κουμπί «Προσθήκη τμήματος» και στη συνέχεια θα πρέπει να το επιλέξετε.


3ο Βήμα

Στην ενότητα «Ενέργειες καμπάνιας», θα πρέπει να δημιουργήσετε τη λογική της καμπάνιας σας. Κάθε βήμα εκτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια και θα μπορούσε να έχει τις δικές του συνθήκες.


Το είδος της ενέργειας μπορεί να είναι αποστολή μηνύματος - ειδοποίηση μέσω Viber, SMS, email ή web push, ορισμός ομάδας πελατών ή ετικετών (tags). Οι προϋποθέσεις βασίζονται στα βήματα που θα δημιουργήσετε. Εάν επιλέξετε «αποστολή email» ως ενέργεια, η προϋπόθεση μπορεί να αφορά αν το email θα είναι ανοιχτό ή όχι. Εάν ο πελάτης έχει ανοίξει το email που του στείλατε, μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ενέργεια που θα πρέπει να εκτελεστεί. Εάν ένας συνδρομητής δεν έχει ανοίξει το email εντός κάποιων ημερών, μπορείτε να ορίσετε μια άλλη ενέργεια για να το κάνετε. Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί αμέσως ή μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα αφού ο χρήστης προσγειωθεί στο τμήμα που σχετίζεται με την καμπάνια που δημιουργείτε.


Από το αναπτυσσόμενο μενού «Είδος Ενέργειας», θα δείτε όλα τα κανάλια που έχετε ενεργοποιήσει στην ενότητα Κανάλια. Στην περίπτωσή μας, θα επιλέξουμε το email ως τύπο ενέργειας, 7 ημέρες μετά την είσοδο του πελάτη στο τμήμα (δηλαδή εφτά ημέρες μετά την αποστολή της παραγγελίας του).


Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να επιλέξετε ένα πρότυπο από την εκτενή βάση δεδομένων μας για να το χρησιμοποιήσετε για την καμπάνια, να επιλέξετε ένα από τα ήδη αποθηκευμένα πρότυπα που έχετε ή να δημιουργήσετε ένα νέο.

Στην περίπτωσή μας, θα χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα πρότυπά μας από τη βάση δεδομένων.

Κάθε πρότυπο μπορεί να επεξεργαστεί σύμφωνα με το γούστο και τις επιχειρηματικές σας ανάγκες με τον εύχρηστο κατασκευαστή "drag-and-drop".

  • Το όνομα του προτύπου είναι μόνο για εσωτερική χρήση.
  • Το θέμα - το θέμα ή η γραμμή θέματος είναι ορατή στον παραλήπτη, επομένως σκεφτείτε καλά το κείμενο που θα εισαγάγετε σε αυτό το πεδίο. Είναι η γραμμή θέματος του email που είναι ένα από τα πιο κρίσιμα πράγματα όσον αφορά τις μετρήσεις του open rate. Το θέμα ή η γραμμή θέματός πρέπει να είναι εντυπωσιακή, έτσι ώστε ο μέγιστος αριθμός των συνδρομητών να θέλει να ανοίξει το email σας.
  • Μπορείτε να διαγράψετε ή να προσθέσετε περισσότερες ενότητες στο πρότυπο σας. Ουσιαστικά κάθε στοιχείο του προτύπου μπορεί να επεξεργαστεί.
  • Μεταβλητές Legend - για να προσαρμόσετε τα πρότυπα email που στέλνετε στους πελάτες σας, χρησιμοποιήστε την μεταβλητή legend που θα βρείτε στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Αντιγράψτε το περιεχόμενο μέσα στα εισαγωγικά της επιθυμητής μεταβλητής και επικολλήστε το όπου θέλετε στο πρότυπο. Όταν στείλετε το email, οι μεταβλητές που έχετε χρησιμοποιήσει θα αντικατασταθούν με τις πραγματικές τους τιμές. Για παράδειγμα, το {$customer_first name} θα αντικατασταθεί με το πραγματικό όνομα του χρήστη στον οποίο στέλνετε το email.
Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις μεταβλητές από τις ετικέτες συγχώνευσης (merge tags) και να τις εισαγάγετε απευθείας:
Να θυμάστε ότι ορισμένες από τις μεταβλητές μετατρέπονται σε συνδέσμους, για παράδειγμα το {$products_leave_feedback_url} είναι ένας σύνδεσμος που δεν θα φαίνεται ωραία σε ένα μήνυμα μέσω email. Επομένως, μπορείτε να τον μετατρέψετε σε υπερσύνδεσμο προς κάποιο κείμενο, ή σύνδεσμο προς ένα κουμπί ή μια εικόνα.


Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία του προτύπου, αποθηκεύστε το βήμα για να συνεχίσετε.

Αφού αποθηκεύσετε το βήμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συνθήκη/προϋπόθεση για αυτό ή να μεταβείτε απευθείας στο δεύτερο βήμα. Εμείς θα κάνουμε ένα δεύτερο βήμα που θα λέει - αποστολή ενός επόμενου email έπειτα από τρεις ημέρες.

4ο Βήμα και 5ο Βήμα

Τα δύο τελευταία βήματα είναι προαιρετικά για αυτόν τον τύπο καμπάνιας και μπορείτε να τα παραλείψετε.