Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει πελάτες που έχουν ξοδέψει μεγάλο χρηματικό ποσό στο κατάστημα για περίοδο τουλάχιστον 180 ημερών. Πρόκειται προφανώς για χρήστες που διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια και ενδιαφέρονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρετε. Μπορείτε να αυξήσετε περαιτέρω το ενδιαφέρον τους δημιουργώντας και κάνοντάς τους μια εξατομικευμένη προσφορά στην οποία δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν - Bundles, Cross-sell ή Upsell. 

Η ακόλουθη τμηματοποίηση είναι κατάλληλη για πολλές εξειδικευμένες αγορές, όπως υπολογιστές και περιφερειακά, λευκές και μαύρες συσκευές, αρώματα και καλλυντικά, ρούχα, υποδήματα κ.λπ.  

Στόχος του τμήματος

Μια επιλογή συνδρομητών που έχουν ξοδέψει τουλάχιστον ένα χρηματικό ποσό Χ τις τελευταίες Χ ημέρες.


Προσθέστε τις ακόλουθες συνθήκες και συμπληρώστε τις αντίστοιχες τιμές τους:

1. Παραγγελία

  • Ποσό παραγγελίας ("Περισσότερο από" / 1500 EUR)
  • Παραγγελία πριν / μετά τις ημέρες ('Στις τελευταίες' / 180 ημέρες)


Το ποσό εξαρτάται από τη θέση του καταστήματος και η περίοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημέρες.


Προϋποθέσεις

Έτσι θα πρέπει να μοιάζει το τμήμα σας όταν τελειώσει:

Η προβολή, η περιήγηση, τα συμβάντα κλικ (όλα εκτός από την αγορά) διατηρούνται για 180 ημέρες.


Δείτε άλλες ιδέες τμηματοποίησης σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.