Ιδέες κατάτμησης

Επισκέπτες που είδαν μια κατηγορία χωρίς να αγοράσουν από αυτήν τις τελευταίες Χ ημέρες
Αυτό το τμήμα αποτελείται από επισκέπτες που έχουν δει μια συγκεκριμένη κατηγορία πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου, αλλά δεν έχουν αγ...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 2:08 ΜΜ
Χρήστες συσκευών υψηλών προδιαγραφών
Στα τμήματα αυτά περιλαμβάνονται οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν ακριβές συσκευές για να εισέλθουν στο κατάστημα. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να υποτεθεί ...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:30 ΜΜ
Υψηλοί καταναλωτές
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει πελάτες που έχουν ξοδέψει μεγάλο χρηματικό ποσό στο κατάστημα για περίοδο τουλάχιστον 180 ημερών. Πρόκειται προφανώς για χρήστ...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:31 ΜΜ
εφάπαξ
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν κάνει μόνο μία παραγγελία στο κατάστημα. Μπορείτε να μετατρέψετε αυτούς τους χρήστες σε τακτικούς π...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:31 ΜΜ
“Κυνηγοί” δωρεάν παραδόσεων
Αυτό το τμήμα αποτελείται από επισκέπτες που αναζητούν δωρεάν αποστολή. Πρόκειται για πελάτες που έχουν ήδη παραγγείλει από εσάς, έχουν κάνει περισσότερε...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:31 ΜΜ
Μόνο για συνδρομητές
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει συνδρομητές που δεν έχουν κάνει ποτέ παραγγελία στο κατάστημα. Μπορείτε να καταλάβετε για ποια προϊόντα και υπηρεσίες ενδιαφέρ...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:32 ΜΜ
Οπαδοί ειδικών προϊόντων
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν περιηγηθεί σε ένα συγκεκριμένο προϊόν πολλές φορές (τουλάχιστον 2-3 φορές) τις τελευταίες ημέρες. Α...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:32 ΜΜ
Οπαδός οποιουδήποτε προϊόντος
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν περιηγηθεί σε ορισμένα προϊόντα πολλές φορές (τουλάχιστον 2-3 φορές) τις τελευταίες ημέρες. Αυτοί ο...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:33 ΜΜ
Οπαδοί κατηγορίας
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν περιηγηθεί σε προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πολλές φορές (τουλάχιστον 2-3 φορές) τις τελευ...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:47 ΜΜ
Οπαδοί συγκεκριμένων προμηθευτών
Αυτό το τμήμα περιλαμβάνει τους συνδρομητές που έχουν περιηγηθεί σε προϊόντα ενός συγκεκριμένου προμηθευτή πολλές φορές (τουλάχιστον 2-3 φορές) τις τελευ...
Thu, 24 Νοε, 2022 στο 4:48 ΜΜ