Η δημιουργία καμπανιών με βάση την ενότητα «Αγαπημένα» έχει ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο ποσοστό μετατροπών. Εάν κάνετε κάποιου είδους έκπτωση στα «αγαπημένα» προϊόντα του καταναλωτή, η πιθανότητα να κάνει μια αγορά είναι σημαντική.


Αυτή η έκπτωση θα είναι ειδική και θα ισχύει για τα προϊόντα που ήδη του αρέσουν. Αυτού του είδους η τμηματοποίηση, με βάση τα αγαπημένα προϊόντα των καταναλωτών, αποτελεί αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε την επιτυχία των καμπανιών σας και να μετατρέψετε περισσότερους καταναλωτές σε πραγματικούς πελάτες που θα ψωνίζουν τα προϊόντα σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο σύμφωνα με την κατηγορία προϊόντων που έχει προστεθεί στην «ενότητα αγαπημένων» ή σύμφωνα με τον κατασκευαστή των προϊόντων, καθώς και με βάση την ημερομηνία που προσθέσατε στη λίστα των αγαπημένων.

Προϊόντα

1. Προσθήκη ενός προϊόντος στα αγαπημένα από μια κατηγορία


Επιλέξτε τις επιθυμητές κατηγορίες. Εάν τα προϊόντα που ο χρήστης έχει προσθέσει στη λίστα των αγαπημένων του προέρχονται από οποιαδήποτε από τις καθορισμένες κατηγορίες, τότε αυτός ο χρήστης θα εμπίπτει στο τμήμα «ενότητα αγαπημένων».

2. Προσθήκη προϊόντος στα αγαπημένα από έναν κατασκευαστή


Το ίδιο ισχύει και για τον κατασκευαστή, εάν τα προϊόντα που έχει προσθέσει ο χρήστης στη λίστα των αγαπημένων του προέρχονται από έναν από αυτούς τους κατασκευαστές, τότε αυτός ο χρήστης θα τμηματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.3. Ημερομηνία προσθήκης


Προσθήκη προϊόντος στα αγαπημένα πριν από περισσότερο από / πρόσφατα, μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των ημερών ή ωρών.

Όλες οι συνθήκες ή οι όροι (όχι μόνο στο επίπεδο «αγαπημένα») μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι συνθήκες / όροι σχετίζονται με ένα λογικό «ΚΑΙ», που σημαίνει πως πρέπει να εκτελεστούν όλες για να μπει ο συγκεκριμένος χρήστης στο τμήμα που έχετε δημιουργήσει.


Ενότητα "Αγαπημένα προϊόντα".

Μεταβείτε στην ενότητα "Προϊόντα > Αγαπημένα προϊόντα".

Σε αυτή την ενότητα βρίσκονται όλα τα προϊόντα που έχουν προσθέσει οι πελάτες του καταστήματος στα «Αγαπημένα». Εάν η συνολική ποσότητα ενός προϊόντος είναι μεγαλύτερη από 0, εμφανίζεται το κουμπί Δημιουργία καμπάνιας και οδηγεί στη δημιουργία νέας καμπάνιας και εάν η ποσότητα είναι 0, το κουμπί υποδεικνύει μόνο πόσοι πελάτες έχουν προσθέσει το προϊόν στα "Αγαπημένα" και οδηγεί σε ένα φίλτρο στην ενότητα "Πελάτες" που εμφανίζει αυτούς τους πελάτες.

Στον πίνακα ελέγχου του CloudCart Marketing Suite, η ενότητα "Μάρκετινγκ" εμφανίζει τα περισσότερα προϊόντα που προστέθηκαν στην ενότητα "Αγαπημένα προϊόντα", ταξινομημένα με φθίνουσα σειρά.

Δείτε άλλους τρόπους τμηματοποίησης σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.