Създаването на кампании въз основа на "секция любими" води до по-добър процент на конвертиране. Ако дадете някакъв вид отстъпка на потребител за неговите "любими" продукти, шанса той да извърши покупка е значителен. 


Тази отстъпка ще е специално за него и ще се прилага за продукти, които той вече е харесал. Този вид сегментиране, на база любимите продукти на потребителите е ефективен начин да повишите успеваемостта на вашите кампании и да превърнете повече потребители в реални клиенти, които купуват вашите стоки.

Може да създадете филтър в зависимост от категорията на продукта, който е добавен в "секция любими" или производителя на продукта/ите, както и въз основа на датата на добавяне към списъка с любими.

Продукт

1. Добавяне на продукт в любими от категория 


Изберете желаните категории. Ако продуктите, които дадения потребител е добавил в списъка си с любими са от някоя от посочените категории, то този потребител ще попадне в сегмента "секция любими".


Важно! Обърнете внимание, че когато добавяте условие за категория на продукта, ако към категорията, която сте избрали има и подкатегории, то продуктите в тази подкатегория няма да бъдат включени в условието.

В условието се включва само крайната категория, която изберете. Ако към нея няма прилежащи продукти, то тогава това условие няма да даде резултат. 


2. Добавяне на продукт в любими от производител 


Същото се отнася и за производителя, ако продуктите, които дадения потребител е добавил в списъка си с любими са от някой от посочените производители, то този потребител ще бъде сегментиран по зададените критерии.3. Дата на добавяне


Добавяне на продукт в любими преди повече/в последно време, може да посочите брой дни или часове. 

Всички условия (не само на ниво "секция любими") могат да бъдат комбинирани едно с друго. Не забравяйте обаче, че всички условия се свързват с логическото "И", т.е трябва всичките да бъдат изпълнени, за да попадне дадения потребител в създадения от вас сегмент.


Секция "Любими продукти"

Отидете в секция "Продукти > Любими продукти".

В тази секция са всички продукти, които клиентите на магазина са добавили в "Любими". Ако общото количество на даден продукт е повече от 0, се показва бутонът "Създай кампания" и води към създаване на нова кампания, а ако количеството е 0, бутонът само посочва колко клиента са добавили продукта в "Любими" и води към филтър в секция "Клиенти", който показва тези клиенти.

В дашборда на CloudCart Marketing Suite, секция "Маркетинг", са визуализирани най-добавяните продукти в секция "Любими продукти", подредени в низходящ ред. 

Вижте и други начини за сегментиране в тази секция от Помощния ни център.