Η τμηματοποίηση σε επίπεδο συνδρομητή σάς δίνει πολλές επιλογές για το φιλτράρισμα των χρηστών με βάση διάφορα κριτήρια όπως: σύμφωνα με την χώρα, την ημερομηνία συνδρομής, την συνδρομή πριν από/πιο πρόσφατα, το πρόγραμμα περιήγησης, τις ετικέτες, το κανάλι συνδρομής, την φόρμα από την οποία εγγράφηκε, τον τύπο της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα, το ποσοστό ανοίγματος/κλικ, ανάλογα με την ώρα που ο χρήστης ήταν ενεργός τελευταία και αν είναι μόνο συνδρομητής ή πελάτης, δηλαδή αν έχει κάνει κάποια παραγγελία.

Τμηματοποίηση ανά χώρα

Έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε τους συνδρομητές ανά χώρα. Μπορείτε να επιλέξετε εάν ένας χρήστης «ΕΙΝΑΙ» ή «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ» από μία ή περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να τμηματοποιήσετε όλους τους χρήστες που προέρχονται από τη Γερμανία ή τη Βουλγαρία.

Προσθήκη πρόσθετου όρου - μπορείτε να προσθέσετε έναν πρόσθετο όρο στη χώρα, όπως μια συγκεκριμένη πόλη, από το αντίστοιχο κουμπί.

Οι πόλεις που εμφανίζονται στο αναπτυσσόμενο μενού είναι οι πόλεις που έχουν ορίσει οι πελάτες σας κατά την παραγγελία και την εγγραφή τους.


Κατά τη δημιουργία των τμημάτων σας, μπορείτε να συνδυάσετε όλα τα πιθανά φίλτρα για να επιτύχετε τους στόχους σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε «Εγκαταλειμμένο καλάθι» και να το συνδυάσετε με τον τύπο χρήστη-συνδρομητή ή πελάτη στο επίπεδο «Συνδρομητές».

Ημερομηνία δημιουργίας της συνδρομής

Μπορείτε να φιλτράρετε τους συνδρομητές σύμφωνα με την ημερομηνία της εγγραφής τους. Αυτό μπορεί να «ΕΙΝΑΙ» ή να «ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ» η ακριβής ημερομηνία, να είναι πριν ή μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εγγράφηκε πριν από / πρόσφατα

Μπορείτε να επιλέξετε να φιλτράρετε τους συνδρομητές ανάλογα με το αν έχουν εγγραφεί πριν από ή τις τελευταίες.... ημέρες, ώρες ή λεπτά.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορους συνδυασμούς με άλλα φίλτρα σε επίπεδο «Συνδρομητές».

Δείτε άλλους τρόπους τμηματοποίησης σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.