Το μάρκετινγκ μέσω SMS είναι ένα απλό αλλά ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας μέσω του οποίου οι εταιρείες στέλνουν μηνύματα κειμένου σε τρέχοντες και δυνητικούς πελάτες. Πάνω από το 95% των μηνυμάτων SMS ανοίγονται και διαβάζονται, καθώς τα SMS είναι ενσωματωμένα σε κάθε φορητή συσκευή. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε πώς να ενσωματώσετε το μάρκετινγκ μέσω SMS στη συνολική στρατηγική του ψηφιακού σας μάρκετινγκ με τις Καμπάνιες CloudCart.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Ενεργοποίηση SMS

1. Συνδεθείτε στον πίνακα διαχειριστή σας, μεταβείτε στο Μάρκετινγκ > Καμπάνιες > Κανάλια > SMS και κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση για να εγκαταστήσετε την επιλογή SMS και για να την χρησιμοποιήσετε στις Καμπάνιες CloudCart.

Μόλις ανοίξει αυτό το παράθυρο εγκατάστασης, κάντε κλικ στην Επανεγκατάσταση και θα ανακατευθυνθείτε πίσω στη σελίδα με τα υπόλοιπα κανάλια.

2. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αγορά περισσότερων πιστώσεων για να αγοράσετε πιστώσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιήσετε για την αποστολή μηνυμάτων SMS. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.


Οι πιστώσεις αγοράζονται για ορισμένο χρονικό διάστημα. Εάν, για παράδειγμα, δεν σας έχουν απομείνει πιστώσεις μέχρι το τέλος του μήνα, το σύστημα θα σταματήσει την αποστολή μηνυμάτων SMS για τις καμπάνιες σας.

Το CloudCart χρεώνει και μετράει όλα τα απεσταλμένα μηνύματα SMS, είτε έχουν ληφθεί είτε όχι.


3. Αφού αγοράσετε το πακέτο που επιθυμείτε, ενεργοποιήστε τα μηνύματα SMS από το κουμπί ON / OFF.


Οι ρυθμίσεις των μηνυμάτων SMS (τίτλος, περιεχόμενο) ορίζονται κατά τη δημιουργία της λογικής της καμπάνιας, κατά τον καθορισμό των βημάτων. Αφού επιλέξετε πότε θα εκτελεστεί η ενέργεια και τον τύπο της, μπορείτε να εισαγάγετε το μήνυμα.


Ρυθμίσεις SMS 

1. Το κουμπί Κατανάλωση ανοίγει μια πλαϊνή γραμμή με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των μηνυμάτων που απομένουν, το σύνολο, τα μηνύματα που διαβάστηκαν και τον αριθμό των ανοιχτών συνδέσμων. 

2. Όταν πατηθεί το κουμπί Καταγραφή, ένας πίνακας θα ανοίξει που θα εμφανίσει όλα τα απεσταλμένα μηνύματα, το τμήμα, την καμπάνια, τον τύπο και την κατάστασή τους.

Αυτό είναι το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε για να ρυθμίσετε το SMS ως κανάλι επικοινωνίας και για να το χρησιμοποιήσετε στις μάρκετινγκ καμπάνιες σας.


Δείτε άλλα κανάλια επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις καμπάνιες σας σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου βοήθειας.