SMS маркетингът е прост, но мощен инструмент за комуникация, чрез който фирмите изпращат текстови съобщения до настоящи и потенциални клиенти. Над 95% от SMS съобщенията се отварят и четат, тъй като SMS e вграден във всяко мобилно устройство. В тази статия ще разберете как да включите SMS маркетинга в цялостната си стратегия за дигитален маркетинг с CloudCart Кампании. 


В тази статия ще намерите:

Активиране на SMS

1. Влезте във вашия админ панел, отидете в Маркетинг > Кампании > Канали > SMS и кликнете върху бутона Инсталирай, за да инсталирате SMS опцията и да я използвате в CloudCart Кампании. 

След като се отвори този инсталационен прозорец, кликнете върху Инсталирай отново и ще бъдете пренасочени обратно към страницата с канали.  

2. След това, кликнете върху бутона Купи още кредити, за да закупите кредити, които ще използвате, за да изпращате SMS съобщения.  Може да изберете всеки от пакети, в зависимост от бизнес нуждите ви.  


Кредитите се купуват за определен период от време. Ако не са ви останали никакви кредити до края на месеца, например, системата няма да изпраща SMS съобщения за вашите кампании.

CloudCart таксува и брои всички изпратени SMS съобщения, независимо дали са получени или не. 


3. След като закупите желания от вас пакет, активирайте SMS съобщения от бутона ON/OFF.  


Настройките на SMS съобщениятa (заглавие, съдържание) се задават при изграждане на логиката на кампанията, при дефиниране на стъпките. След като сте избрали кога да се изпълни действието и неговият тип, може да въведете съобщението.
SMS настройки

1. Бутонът Потребление отваря страничен панел със статистика за ограничението на съобщенията, оставащи, общо, прочетени съобщения и брой отворени линкове.   

2. Когато се натисне Лог бутона, се отваря панел, който ви показва всички изпратени съобщения, сегментът, кампанията, както и техният тип и статус.  

Това е всичко, което трябва да направите, за да настроите SMS като канал за комуникация и да го използвате във вашите маркетинг кампании.


Вижте и други комуникационни канали, които можете да използвате в своите кампании в тази секция от нашия Помощен център.