Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Τι είναι οι καταστάσεις (status) των Εκπτώσεων και πώς τις χρησιμοποιούμε;

Οι καταστάσεις των παραγγελιών στην ενότητα Εκπτώσεις ονομάζονται και «καταστάσεις εκπτώσεων» - ουσιαστικά αποτελούν το ίδιο πράγμα. Οι καταστάσεις παραγγελίας υποδεικνύουν εάν μια παραγγελία είναι έγκυρη ή όχι. Με βάση την επικύρωση αυτή, στην ενότητα Εκπτώσεις (Μάρκετινγκ > Εκπτώσεις), μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση των παραγγελιών σύμφωνα με την οποία θα μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό της χρήσης μιας συγκεκριμένης έκπτωσης. Μπορείτε να ορίσετε τις καταστάσεις από το κουμπί Καταστάσεις/Statuses.

Εσείς αποφασίζετε ποιες καταστάσεις θα επιλέξετε, ενώ σε περίπτωση που δεν επιλέξετε ούτε μια, οι καταστάσεις από προεπιλογή θα είναι: Πληρωμένη, Απεσταλμένη, Ολοκληρωμένη/Ολοκληρώθηκε. Με αυτόν τον τρόπο λέτε στο σύστημα πότε να αυξήσει τον αριθμό της χρήσης ενός είδους έκπτωσης και πότε όχι.

Όταν εφαρμοστεί η έκπτωση και η παραγγελία του πελάτη φέρει την κατάσταση που έχετε ορίσει, μόνο στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός των φορών της χρήσης της έκπτωσης θα αυξηθεί και θα αντικατοπτριστεί στην στήλη Χρήση.

Λάβετε υπόψη ότι οι καταστάσεις παραγγελίας ΔΕΝ επηρεάζουν τον αριθμό χρήσης όλων των τύπων εκπτώσεων. Τα είδη εκπτώσεων, των οποίων ο αριθμός χρήσης επηρεάζεται από την κατάσταση των παραγγελιών που έχετε ορίσει, είναι:  Έκπτωση με κωδικό προσφοράς, Έκπτωση με πολλαπλούς κωδικούς προσφοράς και Έκπτωση τύπου «Παραγγελία αντίστροφης μέτρησης».

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν χρησιμοποιείτε την «Αντικαταβολή» ως μέθοδο πληρωμής, αφού την έχει επιλέξει ο πελάτης σας κατά την εκτέλεση της πληρωμής, η κατάσταση της παραγγελίας σας θα είναι «Σε Αναμονή». Στην περίπτωση που δεν έχετε επιλέξει την κατάσταση αυτή, ο αριθμός της χρήσης των ισχυουσών εκπτώσεων δεν θα αυξηθεί. Γι 'αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε ποιες καταστάσεις και σε ποιες περιπτώσεις να προσθέτετε τις καταστάσεις παραγγελίας στην ενότητα Εκπτώσεις.